Grimstad – skarre-r-ens første tilbakeslag?

  • Bjørg M. Nyjordet
Emneord (Nøkkelord): skarre-r, retroflekser, skoleelever, foreldrebakgrunn, språkholdninger
Publisert
2006-12-31