Den kvalitative forskningssamtalen som metode i talemålsforskningen

  • Elin Gunleifsen
Emneord (Nøkkelord): kvalitativ metode, metodetriangulering, sin-genitiv, etikk, forskningssamtalen, intervju
Publisert
2006-12-31