Språk og symbolsk makt i Team Antonsen

  • Guri Melby
Emneord (Nøkkelord): humor, stilisering, diskursanalyse, språkholdninger, dialektbrukere
Publisert
2008-12-31