Målbryting er tilbake!

Og korfor publisere om sosiolingvistikk på norsk?

Forfattere

  • Åse Mette Johansen UiT Noregs arktiske universitet
  • Eivind Nessa Torgersen NTNU

DOI:

https://doi.org/10.7557/17.5774

Referanser

Höög, C.N. & Östman, J.-O. 2019. Vetenskaplig publisering på svenska, ett måste, och vårt ansvar. Språkbruk 4, 2019. Lasta ned frå: https://www.sprakbruk.fi/-/vetenskaplig-publicering-pa-svenska-ett-maste-och-vart-ansvar

Språkrådet. 2018. Språk i Norge – kultur og infrastruktur. Rapport frå Språkrådets framtidsutval. Lasta ned frå: https://www.sprakradet.no/globalassets/diverse/sprak-i-norge_web.pdf

Steinsholt, A. 1964. Målbryting i Hedrum. Oslo: Universitetsforlaget.

Nedlastinger

Publisert

2020-01-10

Utgave

Seksjon

Redaksjonelt

Mest leste artikler av samme forfatter(e)