Blikk for språk: Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet

Stian Hårstad, Brit Mæhlum og Rikke van Ommeren (2021)

Authors

  • Ragni Vik Johnsen UiT The Arctic University of Norway

DOI:

https://doi.org/10.7557/17.5820

References

Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.

Bucholtz, M. & Hall, K. (2005). Identity and interaction: A sociocultural linguistic approach. Discourse Studies, 7(4–5), 585–614. https://doi.org/10.1177/1461445605054407

Bull, T. & Gaski, H. (1994). Fornorskningspolitikk og språkundertrykking. I E.- A. Drivenes, M.A. Hauan & H.A. Wold (red.), Nordnorsk kulturhistorie (bd. 2). (s. 246–258). Gyldendal: Oslo.

Dannevig, A. (2016). Language Conversion to Nynorsk in an Oslo High School – A Critical Sociolinguistic Approach (Masteroppgave, Universitetet i Oslo).

Dancke, C. [ChristineDancke]. (2021, 3. mars). Hentet fra: https://twitter.com/christinedancke/status/1367239110809817089

Heller, M. & Duchêne, A. (2016). Treating language as an economic resource: Discourse, data and debate. I N. Coupland (red.), Sociolinguistics: Theoretical Debates. (s. 139–156). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107449787.007

Hårstad, G. (2018). “Du vel nynorsk fordi bokmål er lettare då, liksom”: Ein sosiolingvistisk studie av språkval og språklege ideologiar hjå ungdoms- skuleelevar i Midt-Gudbrandsdalen (Masteroppgave, NTNU).

Lande, T.M. (2017). “My kjedelige grena i ol ass”: Stilistisk variasjon i en gruppechat på Facebook (Masteroppgave, UiT Norges arktiske universitet).

Mæhlum, B., Akselberg, G., Røyneland, U. & Sandøy, H. (2008). Språkmøte: Innføring i sosiolingvistikk (2. utg.). Cappelen Akademisk: Oslo.

Røyneland, U. (2005). Dialektnivellering, ungdom og identitet: Ein komparativ studie av språkleg variasjon og endring i to tilgrensande dialektområde, Røros og Tynset (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo).

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i norsk (NOR01‑06). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/nor01-06?lang=nob

van Ommeren, R. (2016). Den flerstemmige språkbrukeren: En sosiolingvistisk studie av norske bidialektale (Doktoravhandling, NTNU).

Wold, I. (2019). Kvifor ikkje nynorsk? Eit metaperspektiv på sju studiar om språkbortval i randsoner. Målbryting, 10, 77–99. https://doi.org/10.7557/17.4825

Downloads

Published

2021-06-11

Issue

Section

Reviews