Hovedfagsavhandling ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø, våren 1996      
Publisert: 2019-04-11