Nr. 3 (1999): Språkendringsmønstre. En metodekritisk analyse av apokope i fauskedialekten

Hovedfagsavhandling ved Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø, våren 1996      
Publisert: 2019-04-11