Om Nordlit

Nordlit er et tidsskrift for nordisk litteratur og kultur. I 2020 publiserer tidsskriftet ett åpent nummer og ett temanummer. Vi tar imot artikler på de skandinaviske språkene og engelsk.

Nordlit gis ut av Institutt for språk og kultur ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT Norges arktiske universitet, men har et nasjonalt/internasjonalt redaksjonelt råd.

Tidsskriftet ble opprettet som et arbeidstidsskrift for litteraturmiljøet ved Det humanistiske fakultet våren 1997. Siden den gang har tidsskriftet kommet ut regelmessig to ganger i året. Nordlit er godkjent som et nivå 1-tidsskrift, det vil si at publikasjonene gir uttelling i det norske finansieringssystemet.

Fra og med nr. 26 består Nordlit i regelen av ett åpent nummer og ett temanummer i året. I det åpne nummeret publiseres artiklene etterhvert som de blir ferdigstilte.  Temanummerne, som kan være konferansepublikasjoner eller bestilte artikler om et spesielt tema, vil publiseres samlet i én bolk.

Om fagvurderingsprosessen

Alle artiklene blir først lest gjennom av redaksjonen. Hvis redaksjonen anser tekstene som relevante for tidsskriftet, blir de sendt videre til normalt én fagfelle for vurdering. I enkelttillfeller vil redaksjonen kunne innhente vurdering fra mer enn en fagfelle. Fagfellevurderinga er anonym begge veier, dvs fagfelle får ikke vite navnet på artikkelforfatteren, artikkelforfatter får ikke vite navnet på fagfellen.

Redaksjonen velger fagfeller blant vitenskaplige ansatte og forskere på det aktuelle tema artikkelen behandler – både nasjonalt og internasjonalt. Det redaksjonelle rådet vil også kunne bistå redaksjonen med å finne potensielle fagfeller.

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til all innhold, ut fra det prinsipp at det å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap. Tidsskriftet krever ingen forfatterbetaling ("article processing charges", "article submission charges"). Fra og med Nordlit nummer 26 distribueres innholdet under en Creative Commons Attribution 4.0 International lisens

Egenarkivering

Nordlit tillater egenarkivering av pre-print (forfatters opprinnelige manuskript) på personlig nettsider eller institusjonelle servere (herunder vitenarkiver), men kun før publisering.

Nordlit tillater ikke egenarkivering av post-print (siste manuskriptversjon etter fagfellevurdering) men tillater og oppmuntrer til egenarkivering av artikler i sin endelige og publiserte form (forleggers PDF) slik de gjøres tilgjengelig på Nordlits eget nettsted.

Redaksjonelt råd

Nordlits redaksjonelle råd består av følgende medlemmer:

Claes Ahlund, professor i litteraturvitenskap. Åbo Akademi, Finnland; Britt Andersen, professor i allmenn litteraturvitenskap. NTNU, Trondheim; Knut Ebeling, professor i medieteori og semiotikk. Kunsthochschule Weißensee, Berlin; Ingvild Folkvord, førsteamanuensis i tysk litteratur. NTNU, Trondheim; Joacim Hansson, professor i biblioteks- og informationsvitenskap. Linnéuniversitetet, Växjö; Asbjørn Grønstad, filmviter og professor i visuell kultur. Universitetet i Bergen; Atle Skaftun, førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap. Universitetet i Stavanger ; Troy Storfjell, ass. professor i norske og skandinaviske studier. Pacific Lutheran University, Tacoma; Monika Zagar, ass. professor i tysk, skandinavisk, nederlandsk. University of Minnesota.

ISSN-nummer

Nordlit har følgende ISSN-nummer:

1503-2086 nettutgave.

Arkivering

Tidsskriftet er tilknyttet arkiveringsnettverket PKP Private LOCKSS Network.

Plagieringssjekk

Tidsskriftet har tatt i bruk Similarity Check, en tjeneste for plagieringssjekk. Fra og med 2016 vil alle innsendte manuskripter bli sjekket for plagiering.

Sponsors

Tidsskriftet eies av