Innlogging eller Registrer for innlevering

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • Manuskriptet er ikke tidligere publisert. Det er heller ikke til fagfellevurdering i noe annet tidsskrift. (Gi en forklaring i feltet «Kommentarer til redaktøren» om annet er tilfelle.)
  • Filen er levert i Microsoft Word eller som RTF-fil
  • Referanselisten inkluderer DOI-numre. Alle URL-lenker er klikkbare.
  • Teksten følger kravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i «Forfatterinstruks».

Forfatterinstruks

Manus sendes som Word-dokument til Nordlit-redaksjonen via portalen Septentrio Academic Publishing som leveres av Universitetsbiblioteket i Tromsø. Forfattere må registrere seg hos tidsskriftet for å kunne sende inn manus. Siden for registrering og innlevering finnes her https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/information/authors.

Nordlit er underlagt vanlige rutiner for fagfellevurdering. Artikler som redaksjonen vurderer for publisering, vil bli anonymisert og sendt videre til dobbel-blind fagfellevurdering; øvrige artikler refuseres direkte og uten nærmere begrunnelse fra redaktørene.

Artikler skal ikke være på mer enn 33 000 tegn inkludert mellomrom. Artiklene skal være utstyrt med sammendrag (ca 1000 tegn inkludert mellomrom) og 4–6 nøkkelord. Tittel, sammendrag og nøkkelord inngår ikke i det totale antall tegn for artikkelen.

Bruk gjerne google chrome eller firefox som nettleser når du leverer inn artikkelen.

Formatering

Artikler skal sendes inn satt i Nordlits artikkelmal. Hvis du ikke får til å bruke malen, følg formateringsretningslinjene beskrevet nedenfor. Husk å bruke stiler i Word.

Teksten skal ha skrifttype Times New Roman 12, fotnoter størrelse 10. Linjeavstand enkel.

Brødtekst og fotnoter skal være blokkjustert.

Avsnitt markeres med innrykk på 0,4 cm (ikke innrykk i overskrift, første avsnitt og etter blokksitat).

Sitat over tre linjer settes som blokksitat. Innrykk: venstre 1 cm, høyre 0,5 cm

Undertekst til bilder, illustrasjoner skal ha skrifttype Times New Roman 10.

Marger: topp 3 cm, bunn 3,5 cm, innvendig 3 cm, utvendig 3 cm, innbindingsmarg 0 cm.

Topptekst og bunntekst 1,25 cm.

Tittel skal være sentrert i skriftstørrelse 12 og fet.

Overskrift nivå 1, Times New Roman 12, fet skrift.

 

Referansestil

Nordlit aksepterer bare manuskripter med parentesreferanser, jf. forfatter-år-varianten av Chicago-stilen (http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/chicago-forfatter-aar/) (Henriksen 2014, 115). Manuskripter som ikke følger stilen, blir sendt tilbake til forfatteren.

Merk at referansene alltid skal inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette (se eksempel for plassering nedenfor). DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på https://apps.crossref.org/SimpleTextQuery. For eksempel på plassering av DOI-kode se Bibliografi nede.

Forfatteropplysninger: Navn, akademisk tittel, nåværende stilling, 2–3 siste viktige publikasjoner, post- og e-postadresse (maks. 4–6 linjer).

 

Bibliografi:

Skal stå alfabetisk ordnet til slutt. Oppsett etter Chicago-stilen.

Eksempler:

(Bok)

Leder, Drew. 1990. The Absent Body. Chicago, IL: University of Chicago Press.

(Artikkel fra bok)

Dahlerup, Pil. 2010. «Brev som spor. Oda Krohgs danske forbindelser». I Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen, redigert av Per Thomas Andersen, Pil Dahlerup og Steinar Gimnes, 43–69. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

(Tidsskriftartikkel)

Henriksen, Nina. 2014. «Hjemløsheden, rejsen og den kronotopiske identitet – en litteraturteoretisk analyse af en selvbiografisk kræftfortælling». Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, 05/19/2014, 11(20). https://doi.org/10.7146/tfss.v11i20.17227

(Nettside uten forfatter)

Store norske leksikon. 2012. «Arktis». Lest 10. februar 2019. https://snl.no/Arktis

 

For å sende inn et manuskript, gå til Online innsending av manuskript. Er du en ny bruker, husk å hake av for rollen Forfatter under registreringen. Gjerne fyll inn din ORCID.

 

Artikler

Fagfellevurderte artikler

Erklæring om personvern

 

Navn og e-postadresser som oppgis til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg. De vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre formål eller for uvedkommende.