Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in Microsoft Word, OpenOffice or RTF document file format.
  • The bibliography contains DOI-numbers. All URL-links should be active.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.

Author Guidelines

Manus sendes som Word-dokument til Nordlit-redaksjonen via portalen Septentrio Academic Publishing som leveres av Universitetsbiblioteket i Tromsø. Forfattere må registrere seg hos tidsskriftet for å kunne sende inn manus. Siden for registrering og innlevering finnes i Informasjon for forfattere.

Nordlit er underlagt vanlige rutiner for fagfellevurdering. Artikler som redaksjonen vurderer for publisering, vil bli anonymisert og sendt videre til dobbel-blind fagfellevurdering; øvrige artikler refuseres direkte og uten nærmere begrunnelse fra redaktørene.

Artikler skal ikke være på mer enn 40 000 tegn inkludert mellomrom. Artiklene skal være utstyrt med sammendrag (ca 1000 tegn inkludert mellomrom) og 4–6 nøkkelord. Tittel, sammendrag og nøkkelord inngår ikke i det totale antall tegn for artikkelen.

Bruk gjerne google chrome eller firefox som nettleser når du leverer inn artikkelen.

Formatering

Artikler skal sendes inn satt i Nordlits artikkelmal. Hvis du ikke får til å bruke malen, følg formateringsretningslinjene beskrevet nedenfor. Husk å bruke stiler i Word.

Marger: topp 3 cm, bunn 3,5 cm, innvendig 3 cm, utvendig 3 cm, innbindingsmarg 0 cm.

Topptekst og bunntekst 1,25 cm.

Referansestil

Nordlit aksepterer bare manuskripter med parentesreferanser, jf. forfatter-år-varianten av Chicago-stilen (Henriksen 2014, 115). Manuskripter som ikke følger stilen, blir sendt tilbake til forfatteren.

Merk at referansene alltid skal inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette (se eksempel for plassering nedenfor). DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. i dette verktøyet. For eksempel på plassering av DOI-kode se Bibliografi nede.

Forfatteropplysninger: Navn, akademisk tittel, nåværende stilling, 2–3 siste viktige publikasjoner, post- og e-postadresse (maks. 4–6 linjer).

 

Bibliografi:

Skal stå alfabetisk ordnet til slutt. Oppsett etter Chicago-stilen.

Eksempler:

(Bok)

Leder, Drew. 1990. The Absent Body. Chicago, IL: University of Chicago Press.

(Artikkel fra bok)

Dahlerup, Pil. 2010. «Brev som spor. Oda Krohgs danske forbindelser». I Brev. Til Jorunn på 70-årsdagen, redigert av Per Thomas Andersen, Pil Dahlerup og Steinar Gimnes, 43–69. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

(Tidsskriftartikkel)

Henriksen, Nina. 2014. «Hjemløsheden, rejsen og den kronotopiske identitet – en litteraturteoretisk analyse af en selvbiografisk kræftfortælling». Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund, 05/19/2014, 11(20). https://doi.org/10.7146/tfss.v11i20.17227

(Nettside uten forfatter)

Store norske leksikon. 2012. «Arktis». Lest 10. februar 2019. https://snl.no/Arktis

 

For å sende inn et manuskript, gå til Online innsending av manuskript. Er du en ny bruker, husk å hake av for rollen Forfatter under registreringen. Gjerne fyll inn din ORCID.

 

Articles

Peer reviewed articles

Privacy Statement

 

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.