Redaksjon

Linda Nesby, UiT Norges arktiske universitet

Henrik Johnsson, UiT Norges arktiske universitet

Andreas Klein, UiT Norges arktiske universitet

Ingri Løkholm Ramberg, UiT Norges arktiske universitet

Monica Grini, UiT Norges arktiske universitet