Redaksjon

Linda Nesby, UiT Norges arktiske universitet—Norgga árktalaš universitehta; Tromsø—Romsa;

Henrik Johnsson, UiT Norges arktiske universitet—Norgga árktalaš universitehta; Tromsø—Romsa;

Andreas Klein, UiT Norges arktiske universitet—Norgga árktalaš universitehta; Tromsø—Romsa;

Ingri Løkholm Ramberg, UiT Norges arktiske universitet—Norgga árktalaš universitehta; Tromsø—Romsa;

Monica Grini, UiT Norges arktiske universitet—Norgga árktalaš universitehta; Tromsø—Romsa.