The Ethnograpic Tradition in Social Science: Between the Boundaries of the Classic Scientific Ideal and Personal Experience

  • Geir Grenersen Universitetet i Tromsø
Emneord (Nøkkelord): etnografi, samisk, antropologi, sosiologi

Sammendrag

 

Forfatterbiografi

Geir Grenersen, Universitetet i Tromsø
Geir Grenersen er dr.polit og førsteamanuensis i dokumentasjonsvitenskap ved Institutt for kultur og litteratur, Universitetet i Tromsø.
Hans forskning er først og fremst knyttet til samisk kultur og samfunnsforhold. Han har gitt ut boken Ved forskningenes grenser, Spartacus Forlag (2002). Han siste artikkel er "Oppvekst i markebygdene på 1980-tallet", David Girji 2009. Han arbeider nå med problemstillinger rundt etableringer av samiske språk- og kultursentre.
Publisert
2009-03-01
Hvordan referere
Grenersen, Geir. 2009. «The Ethnograpic Tradition in Social Science: Between the Boundaries of the Classic Scientific Ideal and Personal Experience». Nordlit 13 (1), 173-84. https://doi.org/10.7557/13.1083.