Kenningar og Metaforar

  • Silvia Lutter
Emneord (Nøkkelord): Norrønt, Litteratur,

Sammendrag

Metaforen er eit kjent stilistisk middel i litteraturen. Han er allereie omtalt hjå Aristoteles og brukt i prosa og lyrikk den dag i dag. Kenningen, derimot, vart framom alt brukt av skaldane i den norrøne tida. I dag kjennes det heller tilgjort å bruke kenningar som stilistiske middel. Eg vil setje fram ein hypotese om at kenningar kan vere metaforar, til trass for forskjellen i bruken av dei to. Først skal eg presentere korleis eg kom fram til hypotesen. Så skal eg prøve hypotesen på døme frå eit norrønt skaldedikt og sjå om påstanden verkar sannsynleg. Viss han gjer det, bør han drøftast vidare ved ei seinare anledning.

Forfatterbiografi

Silvia Lutter
Silvia Lutter Silvia Lutter er mag.art. i nordisk og pedagogikk (Tübingen, 2008). I 2007-2008 tok hun årsstudium i nordisk ved Universitetet i Tromsø mens hun skrev sin magisteroppgave om kenninger og metaforer i norrøn skaldediktning. Hun planlegger å skrive en doktoravhandling om møykonger i islandske sagaer.
Publisert
2009-03-01
Hvordan referere
Lutter, Silvia. 2009. «Kenningar Og Metaforar». Nordlit, nr. 24 (mars):223-39. https://doi.org/10.7557/13.1485.