Kenningar og Metaforar

Silvia Lutter

Fulltekst:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/13.1485

Emneord (Nøkkelord)

Norrønt; Litteratur;

Sammendrag

Metaforen er eit kjent stilistisk middel i litteraturen. Han er allereie omtalt hjå Aristoteles og brukt i prosa og lyrikk den dag i dag. Kenningen, derimot, vart framom alt brukt av skaldane i den norrøne tida. I dag kjennes det heller tilgjort å bruke kenningar som stilistiske middel. Eg vil setje fram ein hypotese om at kenningar kan vere metaforar, til trass for forskjellen i bruken av dei to. Først skal eg presentere korleis eg kom fram til hypotesen. Så skal eg prøve hypotesen på døme frå eit norrønt skaldedikt og sjå om påstanden verkar sannsynleg. Viss han gjer det, bør han drøftast vidare ved ei seinare anledning.

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Copyright (c) 2009 Silvia Lutter

Lisens URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/