Hamsunproblemet i skolens norskbøker 1945–1970

John Brumo

Fulltekst:

PDF

DOI: https://doi.org/10.7557/13.4409

Emneord (Nøkkelord)

Knut Hamsun; lærebokhistorie; litteraturhistorie; nazisme; litteraturdidaktikk

Sammendrag

Når man skal arbeide med Knut Hamsun i skolen, står norsklærerne overfor et dilemma: Hvordan skal man ta hensyn til at Hamsun ikke bare er en av Norges mest kjente forfattere, men også Norges mest kjente nazist? Hvordan skal historien om Hamsun presenteres på en balansert måte? En gjennomgang av en del lærebøker i litteratur og litteraturhistorie forteller om hvordan Hamsunproblemet har blitt håndtert i skolen etter krigen. Er det riktig, slik nyere litteraturforskere har hevdet, at vi har skjult Hamsuns politiske sider, og i stedet hyllet den geniale forfatteren?

Teachers in Norwegian schools face a dilemma when teaching literature: How do they balance the presentation of Knut Hamsun – one of Norway’s most influential writers AND most prominent supporters of the Nazi occupation? How can Hamsun's life and writings be presented in a balanced way? By examining school textbooks in literary history, we can better understand how “the Hamsun problem” has been handled in school. Is it correct, as it has been claimed, that the political side of Hamsun has been hidden away in Norway, and instead saluted as the brilliant author?

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


Copyright (c) 2018 John Brumo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.