Norsk film- og kinosystem i forandring

  • Ove Solum Universitetet i Oslo
Emneord (Nøkkelord): Kommunale kinoer, deregulering, privatisering, internasjonalisering

Sammendrag

Denne artikkelen gir en kort oversikt over den historiske bakgrunnen for utviklingen av det som resulterte i etableringen av en unik kommunal film- og kinoinstitusjon i Norge. Videre ser artikkelen nærmere på de seneste endringene som har resultert i et sammensatt kinolandskap, med både en offentlig kommunalt basert kinosektor og en privat internasjonal gren. Norske kinoer sammen med kinokjeder i Skandinavia har i løpet av få år blitt innlemmet i verdens største globale kinoselskap, det i utgangspunktet amerikanske selskapet AMC, i dag eid av den kinesiske Wanda-gruppen. Artikkelen kommenterer også endringene som har funnet sted innenfor filmproduksjon og distribusjon i Norge.

 

This article provides a brief outline of the historic background for the development of what resulted in the establishment of a unique municipal cinema institution in Norway.  Thereafter the article looks more closely at the recent changes leading to a new mixed cinema landscape with both a public municipally based cinema sector and a private international branch. Norwegian movie theatres, together with movie theatre chains in Scandinavia, have within a few years been included into the largest global movie theatre company in the world, the initially American company AMC, now owned by the Chinese Wanda group. The article also comments upon changes within the field of film production and distribution in Norway.

Forfatterbiografi

Ove Solum, Universitetet i Oslo

Ove Solum er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hans doktorgradsavhandling omhandler fremveksten av den norske kommunale film- og kinoinstitusjonen. Han har publisert en rekke artikler og bøker som omhandler norsk filmhistorie og nyere norsk film.

Publisert
2019-03-08
Hvordan referere
Solum, Ove. 2019. «Norsk Film- Og Kinosystem I Forandring». Nordlit, nr. 41 (mars), 77–86. https://doi.org/10.7557/13.4624.
Seksjon
Artikler

De mest leste artiklene av samme forfatter(e)