The Transgressive Narratives of Hamsun's In Wonderland

  • Peter Fjågesund Universitetet i Sørøst-Norge
Emneord (Nøkkelord): I Eventyrland, reiselitteratur, førstepersonfortellere, Lermontov

Sammendrag

Artikkelen fokuserer på de grenseoverskridende særtrekkene ved Hamsuns I Eventyrland, dvs. på bokens varierte bruk av litterære sjangre og narrative teknikker, og på fortellerens like grenseoverskridende fremstilling av seg selv. For å undersøke disse særtrekkene mer spesifikt, diskuterer artikkelen i hvilken grad Hamsuns reisebeskrivelse er påvirket av romanen som ifølge Martin Nag var avgjørende for Hamsun reise til Kaukasus, nemlig Mikhail Lermontovs Vår tids helt(1840). Dette vil bl.a. innebære en undersøkelse av genrelikheter så vel som likheter mellom Lermontovs hovedskikkelse Petsjorin og fortelleren i I eventyrland, som begge blir diskutert i forhold til den russiske tradisjonen for det såkalte «overflødige menneske».

Forfatterbiografi

Peter Fjågesund, Universitetet i Sørøst-Norge

Peter Fjågesund, Professor of British Literature and Civilisation, University of South-Eastern Norway. Latest publications: The Dream of the North: A Cultural History to 1920 (Amsterdam: Rodopi, 2014); “Time in The Rainbow and Women in Love: From Organic Flow to Mechanical Jam”, in Études Lawrenciennes (2017); «British Perceptions of Nordic Peripheries: An Historical Survey», in Scandinavica (2017); “D.H. Lawrence between the Relative and the Absolute: From Religion and Science to Art and Life”, in Études Lawrenciennes (2020).

Referanser

Chances, Ellen. 2001. “The Superfluous Man in Russian Literature”. In The Routledge

Companion to Russian Literature, edited by Neil Cornwell, 111–22. London and

New York: Routledge.

Fjågesund, Peter and Ruth A. Symes. 2003. The Northern Utopia: British Perceptions

of Norway in the Nineteenth Century. Amsterdam: Rodopi.

Hamsun, Knut. 1903. I Æventyrland: Oplevet og drømt i Kaukasien. København:

Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).

——— . 1969. The Cultural Life of Modern America. Cambridge, Massachusetts:

Harvard University Press.

——— . 2004. In Wonderland. Trans. with Introd. and Notes by Sverre Lyngstad. New

York: IG Publishing.

Haugan, Jørgen. 2004. Solgudens fall: Knut Hamsun – en litterær biografi. Oslo:

Aschehoug.

Hulme, Peter and Tim Youngs (eds.). 2002. The Cambridge Companion to Travel

Writing. Cambridge: Cambridge University Press.

Kittang, Atle. 1996. Luft, vind, ingenting: Hamsun desillusjonsromanar frå Sult til

Ringen sluttet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Knight, Stephen. 2010. Crime Fiction since 1800. Houndmills, Basingstoke: Palgrave

Macmillan.

Lermontov, Mikhail. 2001. A Hero of Our Time. Translated with an Introduction and

Notes by Paul Foote. 1840; London: Penguin Books.

——— . 2004. Vår tids helt. Trans. Erik Egeberg. Oslo: Solum forlag.

Nag, Martin. 1967. «Løytnant Glahns russiske bror». Verdens Gang, 10 February, p. 10.

——— . 1969. Hamsun i russisk åndsliv. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

——— . 1998. Geniet Knut Hamsun. En norsk Dostojevskij … : Essays. Oslo: Solum

forlag.

Nøstvig, Karina Laugen. 2019. Forfatter og protagonist: Knut Hamsuns fremstilling av

seg selv gjennom det reisende jeg-et i I eventyrland (1903). Master thesis,

NTNU (Norwegian University of Science and Technology).

Prokosch, Frederic. 2005. The Asiatics: A Novel. 1935; New York: Farrar, Straus and

Giroux.

Wærp, Henning Howlid. 1999. «Knut Hamsun som reiseskildrer: I Æventyrland». In

Hamsun i Tromsø II: Rapport fra den 1. internasjonale Hamsun-konferanse

, edited by E. Arntzen, N.M. Knutsen and Henning H. Wærp, 239–61.

Hamarøy: Hamsun-Selskapet.

——— . 2006. «Knut Hamsun as Travel Writer: In Wonderland». Scandinavian-

Canadian Studies, vol. 16, 56–64.

——— . 2018. «Hele livet en vandrer i naturen»: Økologiske lesninger i Knut Hamsuns

forfatterskap. Stamsund: Orkana Akademisk.

Žagar, Monika. 2009. Knut Hamsun: The Dark Side of Literary Brilliance. Seattle &

London: University of Washington Press.

Publisert
2020-12-09
Hvordan referere
Fjågesund, Peter. 2020. «The Transgressive Narratives of Hamsun’s <i>In Wonderland</I>». Nordlit, nr. 47 (desember):93-105. https://doi.org/10.7557/13.5263.
Seksjon
Artikler