Markens Grøde (1917) i et bokhistorisk perspektiv

Authors

  • Ståle Dingstad University of Oslo

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.5352

Keywords:

Growth of the Soil (1917), bokhistorie, Larvik, jordbruk, Nobelpris, Nobels litteraturpris i 1920, antisemittisme

Abstract

Growth of the Soil (1917) is usually associated with Hamsun’s period as a farmer on Hamarøy and is closely connected to the nature of Nordland. That is not completely wrong, but far from the truth, as Hamsun moved south when he grew tired of the farming life up North. And it was to the city of Larvik in Vestfold he traveled and settled down with his family to complete the novel.

The article attempts to shed light over some of the preconditions for the completion of the novel. These are conditions linked to time, place and people in the local environment through spring, summer and autumn 1917. The borderland where Hamsun rented a shed in order to work on his novel, is called Nanset, and is located between the urban municipality Larvik and the rural municipality Hedrum. Furthermore, the article addresses the distribution and reception of the novel, as well as some of the consequences that followed the Nobel prize in literature in 1920, which was bestowed upon the novel.

It is of particular interest to investigate the impact the novel had through the interwar period with respect to the racism and antisemitism that is expressed in the novel. While most reviewers agree upon Hamsun’s viewpoints, Carl Joachim Hambro, as the only reviewer, warned against his way of thinking. It is therefore further illuminated through the meeting with the merchant Aron in the novel, as well as Hamsun’s neighbor at Nanset, Israel Leib Sachnowitz.

Author Biography

Ståle Dingstad, University of Oslo

Ståle Dingstad er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo.

Siste bokutgivelser: Litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo (sammen med Aasta M. Bjørkøy);

Oslo: Dreyer 2017 Den smilende Ibsen. Henrik Ibsens forfatterskap – stykkevis og delt. Oslo: Senter for Ibsen-studier 2013

References

Andenæs Johs. 1979. Det vanskelige oppgjøret. Rettsoppgjøret etter okkupasjonen. Oslo: Tanum-Norli.

Anonym 1940. «Bonde, vær på vakt», Fritt Folk nr. 122, 10. august.

Anonym 1942. «25 år siden ‘Markens Grøde’ kom ut. Knut Hamsuns berømte hovedverk er på norsk trykt i 122,000 eksemplarer», Aftenposten nr. 557, 1. desember.

Arendt, Hannah / Martin Heidegger 2013. Briefe 1925 bis 1975 und andere Zeugnisse. Aus den Nachlässen herausgegeben von Ursula Ludz. Frankfurt am Main: Klostermann RotheReihe

Boasson, Frode Lerum 2015. Men Livet lever. Hamsuns vitalisme fra Pan til Ringen sluttet. Avhandling for graden philosopphia doctor. NTNU. https://doi.org/10.18261/issn.1504-288X-2016-01-14

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand og Dingstad, Ståle. 2017. Litterære kretsløp. Bidrag til en norsk bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo. Oslo: Dreyer.

Christophersen, Egil. 1989. Vestfold i krig. Utgitt av bokkomiteen Vestfold i krig.

Darnton, Robert 1982. «What Is the History of Books?», s. 65–83 Daedalus, Vol. III, nr. 3.

Darnton, Robert 2007. «’What Is the History of Books?’ Revisited», s. 495–508 i Modern Intellectual History, Vol. 4, nr. 3. https://doi.org/10.1017/S1479244307001370

Eriksen, Trond Berg, Håkon Harket og Einhart Lorenz 2009. Jødehat. Antisemittismens historie fra antikken til i dag. Oslo: Cappelen Damm.

Folketellingen i Norge 1. desember 1920. Andet hefte. Trossamfund. Utgitt av Det Statistiske Centralbyrå. Kristiania: I kommisjon hos H. Aschehoug & Co.

Goebbels, Josef 1944. Avgjørelsens år. Dagboksblader 1. januar 1932 til 1. mai 1933. Oversatt av E. Hiorth. Oslo: Viking forlag.

Hambro, Carl Joachim 1917. [Knut Hamsuns Markens Grøde] Morgenbladet 21. desember.

Hamsun, Marie 1953. Regnbuen. Oslo: Aschehoug.

Hamsun, Knut 1917. Markens Grøde I og II. Kristiania og København: Gyldendalske Boghandel.

Hamsun, Knut 1994–2001. Knut Hamsuns brev, bind 1–6 og supplementsbind. Utgitt av Harald S. Næss. Oslo: Gyldendal.

Hamsun, Knut 2009. Taler på torvet II. Samlede verker, bind 27. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hamsun, Tore 1940. Mein Vater. Leipzig: Paul List Verlag.

Heyerdahl sr., Thor 1916. «Barbereren». Vestfoldarkivet: A-2118 - Pa 965 - Larvik handelsstands forening.

[Krohn-Holm, Jan W.] 1982. «Knut Hamsun på Nanset» i Heidarheim. Årsskrift for Hedrum historielag 1982 og 83. Larvik: Hedrum historielag, s. 30–32.

Langeland, A. St. og Wasberg, Gunnar Christie 1963. Larviks Historie. 3. bind. 1885–1940. Larvik: Larvik kommune.

Lund-Ivsersen, Carl Lauritz 2016. Ordets tjener og sviker. Forfatteren, kritikeren og nazisten Finn Halvorsen. Kristiansand: Portal forlag.

Nilsen, Thomas 2015. Familiene som forsvant. Den jødiske befolkningen i Vestfold 1880–1945. Liv forlag / Forlagshuset i Vestfold.

Nesby, Linda 2008. En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet. Ph.d.-avhandling, Univ. i Tromsø.

Rottem, Øystein 1999. «Har vi ham nå? Refleksjoner i forkant av en eventuell ny Hamsun-biografi» i Even Arntzen m.fl. Hamsun i Tromsø II. Rapport fra den 2. internasjonale Hamsun-konferanse. Hamarøy: Hamsun-Selskapet.

Rottem, Øystein 2002. «Markens Grøde. ‘Agrarisk opbyggelsesbog’ eller syndefallsberetning» i Knut Hamsun og fantasiens triumf. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, s. 125–168.

Sachnowitz, Herman 1976. Det angår også deg. Fortalt til Arnold Jacoby. Oslo: J.W. Cappelens forlag.

Sands, Philippe 2016. East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes against Humanity. London: Weidenfeld & Nicolson.

Stendahl, Bjørn og Johs Bergh 1991. Sigarett Stomp. Jazz i Norge 1940–1950. Oslo: Norsk Jazzarkiv.

Østby, Arvid 1972. Knut Hamsun. En bibliografi. Oslo: Gyldendal.

Downloads

Published

2020-11-11

How to Cite

Dingstad, Ståle. 2020. “<i>Markens Grøde</I> (1917) I Et Bokhistorisk Perspektiv”. Nordlit, no. 47 (November):51–64. https://doi.org/10.7557/13.5352.