Relasjoner ved enden av Regnbuen (1953)

  • Anne Hege Simonsen OsloMet
Emneord (Nøkkelord): Knut og Marie Hamsun, Selvbiografi, kildebruk, kommunikasjonshandling, relasjonelt perspektiv

Sammendrag

I selvbiografien Regnbuen ga Marie Hamsun sin ektemann Knut en psyke, en kropp og en familie. For dette gløttet inn i Hamsuns private hjem ble hun lønnet med ærbødighet fra en i utgangspunktet lite vennlig offentlighet. Et bokstavelig talt mannsterkt anmelderkorps omfavnet boka som en mulighet til å «ta Hamsun tilbake», tross hans nazistiske affiliasjoner. De forholdt seg i mindre grad til boka som Marie Hamsuns eget litterære prosjekt. Også i Hamsun-forskningen er boka i liten grad omtalt som litteratur, selv om den er hyppig oppgitt som kilde. Denne artikkelen undersøker Regnbuen som en kommunikasjonshandling gjennom å analysere relasjonene boka dannet til den norske offentligheten. Forfatterens intensjon og lesernes anerkjennelser ses som et relasjonelt samspill. Artikkelen utforsker bokanmeldelser fra oktober 1953, samt i noen grad Hamsun-forskningen.

Forfatterbiografi

Anne Hege Simonsen, OsloMet

Anne Hege Simonsen, førsteamanuensis, Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet. Siste publikasjoner: Eide.E, Alghasi. S, Simonsen, A.H. (2020): Hvem er 'vi' nå? Medier og minoriteter i Norge, Cappelen Damm Akademisk. Simonsen, A.H., Skjulhaug, M. (2019): Living on the threshold: the missing debate on peri-urban asylum reception centres in Norway, 2015–16. Nordisk arkitekturforskning Proceeding Series 2019 (1) 181–202. Simonsen, A. H. (2018): Kjærlighet og mørke. En biografi om Marie Hamsun. Res Publica

Referanser

Barth, Fredrik. 1966. Models of social organization. London: Royal Anthropological Institute.

Baxandall, Michael. 1985. Patterns of intentions. New Haven, London: Yale university press

Gjernes, Birgit. 199. Marie Hamsun – et livsbilde. Oslo: Aschehoug.

Goffman, Erving. 1956. The presentation of self in everyday life. Edinburgh: University of Edinburgh Social Sciences Research Centre

Hansen, Thorkild. 1979. Prosessen mot Hamsun. Oslo: Gyldendal.

Hariman, Robert og John Louis Lucaites. 2007. No caption needed: iconic photographs, public culture, and liberal democracy. Chicago: University of Chicago press.

Kjeldstadli, Knut. 1999. Fortida er ikke hva den engang var. Oslo: Universitetsforlaget.

Lanser, Susan Sniader. 1992. Fictions of authority. Women writers and narrative voice. Cornell university press. https://doi.org/10.7591/9781501723087

Lien, Sigrid. 2001. «‘Not the proper way, but many proper ways to think about pictures’: intensjonalitet og historisk rekonstruksjon i Michael Baxandalls ‘Patterns of intention’». I Kunst og kultur, Årg. 84, 2001, 104–119.

Mauss, Marcel. 1995. Gaven: utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn. Oslo: Cappelen akademisk.

Moi, Toril. 2017. Revolution of the ordinary. London, Chicago: University of Chicago press.

Possing, Birgitte. 2015. Ind i biografien. København: Gyldendal.

Rem, Tore. 2014. Knut Hamsun: reisen til Hitler. Oslo: Cappelen Damm

Simonsen, Anne Hege. 2018. Kjærlighet og mørke. En biografi om Marie Hamsun. Oslo: Res Publica.

Smith, Sidonie og Julia Watson. 2010. Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives. Minneapolis: University of Minnesota Press

Žagar, Monika. 2009. «Marie Hamsun’s many truths». I Hamsunnummer, 53–62. Universitetet i Tromsø. https://doi.org/10.7557/13.708

Zelizer, Barbie. 2010. About to die. Oxford. Oxford university press.

Žižek, Slavoj. 2000. «History Against Historicism». I European Journal of English Studies. Vol 4, no. 2, 101–110. https://doi.org/10.1076/1382-5577(200008)4:2;1-Q;FT101

Publisert
2020-11-11
Hvordan referere
Simonsen, Anne Hege. 2020. «Relasjoner Ved Enden Av <i>Regnbuen</I> (1953)». Nordlit, nr. 47 (november):1–13. https://doi.org/10.7557/13.5512.
Seksjon
Artikler