«Walk Away!»

Vagabonden som modernitetskritisk figuration hos Knut Hamsun

Emneord (Nøkkelord): Knut Hamsun, vagabonder, mobilitet, migration, Amerika, modernitetskritik, Landstrygere, August, Paa gjengrodde Stier, Vagabundentreffen

Sammendrag

I maj 1929 blev der afviklet et internationalt ’Landstrygerstævne’ (Vagabundentreffen) i Stuttgart hvor Nobelpristageren Knut Hamsun, sammen med andre kendte forfattere var inviteret. Hamsun meldte afbud til arrangørerne men han kvitterede venligt for invitationen med en hilsen til forsamlingen. Hændelsen viser for det første hvor stort et navn Hamsun var i mellemkrigstidens anarkist- og kommunistkredse og for det andet, at han havde sympati for vagabonderne. Allerede i sine tidligste artikler og essays fra 1880’erne havde Hamsun beskæftiget sig med mobile, socialt udsatte individer, specielt i de år hvor han selv turede rundt i USA. Også i resten af Hamsuns forfatterskab er der mange omstrejfende, rodløse eksistenser, bl.a. i Sult (1890), i den såkaldte Augusttrilogi (1927-1933) og i sin sidste, selvbiografiske hybridbog Paa gjengrodde Stier fra 1949. I nærværende bidrag undersøges hvordan vagabonden fungerer som vehikel for Hamsuns modernitetskritik i en række punktnedslag i forfatterskabet. Der tages udgangspunkt i tre faser der er knyttet til tre forskellige tekstgenrer i Hamsuns omfattende produktion: først hans tidlige erindringsessays fra USA i 1880’erne, derefter fokuseres der på to romaner i den såkaldte Augusttrilogi (1927-1933) midt i forfatterskabet, og der sluttes af med Paa gjengrodde Stier.

Forfatterbiografi

Henk van der Liet, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Henk A. van der Liet, professor i nordisk sprog og litteratur ved Amsterdams Universitet. Underviser og forsker specielt i nyere dansk litteratur og har bidraget med en lang række forskningsartikler samt forfatterportrætter, bl.a. til standardværket Danske digtere i det 20. århundrede (2000-2002). I de senere år har han især beskæftiget sig med litterær mobilitet og vagabondisme samt Holger Drachmanns forfatterskab, senest i Jeg er Hav – Holger Drachmann med pen og pensel, Skagens Museer (2019). Han er desuden aktiv som kritiker og redaktør, bl.a. ved Litteraturmagasinet Standart og fagtidsskriftet European Journal of Scandinavian Studies.

Adresse: Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geesteswetenschappen, Scandinavië Studies, Spuistraat 134, NL-1012 VB  Amsterdam, Netherlands.

Web: https://medewerker.uva.nl/fgw/profile/l/i/h.a.vanderliet/h.a.vanderliet.html

Referanser

Anderson, Nels. 1923. The Hobo. The Sociology of the Homeless Man. Chicago: University of Chicago Press.

Arestad, Sverre. 1970. «Hamsun and America». I Norwegian-American Studies, nr. 24, 1970: 148-192

Bauman, Zygmunt. 2011. «From Pilgrim to Tourist – or a Short History of Identity». I Questions of Cultural Identity. Hall, Stuart & Paul du Gay. Sage. [online]

Berman, Marshall. 1983. All That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. London: Verso.

Boethius. 1998. The Consolation of Philosophy. (Translated and Introduced by V.E. Watts with a Preface by Brian Keenan) London: The Folio Society.

Chruxin, Christian; Karin Kerner & Klaus Trappmann. 1982. Wohnsitz Nirgendwo. Vom Leben und Überleben auf der Strasse. Berlin: Frölich & Kaufmann.

Creswell, Tim. 1999. «Power and the Politics of Mobility: The Case of Female Tramps and Hobos». I Transactions of the Institute of British Geographers, 1999, vol. 24/2: 175-192.

Cresswell, Tim. 2013. The Tramp in America. London: Reaktion Books.

Current, Richard Nelson (red). 2003. Knut Hamsun Remembers America. Essays and Stories 1885-1949. (Translated and edited by Richard Nelson Current) Columbia & London: University of Missouri Press. («Vagabond Days», 91-121).

Dingstad, Ståle. 2003. Hamsuns strategier. Realisme, humor og kynisme. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Dingstad, Ståle; Ylva Frøjd, Elisabeth Oxfeldt og Ellen Rees (red.). 2011. Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Trondheim: Tapir Academic Press.

Dingstad, Ståle; Thorstein Norheim og Ellen Rees (red.). 2014. Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen. Oslo: Novus.

Fähnders, Walter (red.). 2007. Nomadische Existenzen. Vagabondage und Boheme im Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts. Essen: Klartext.

Fähnders, Walter & Henning Zimpel (red.). 2009. Die Epoche der Vagabunden. Texte und Bilder 1900-1945. Essen: Klartext.

Ferguson, Robert. 1987. Enigma. The Life of Knut Hamsun. New York: Farrar, Straus and Girrouz.

Gotaas, Thor. 2001. På loffen. Landstrykere og vagabonder langs norske landeveier. Oslo: Spartacus forlag.

Hamsun, Knut. 1889. Fra det moderne Amerikas Aandsliv. København: P.G. Philipsens Forlag.

Hamsun, Knut. 1905. Stridende Liv. Skildringer far Vesten og Østen. København og Christiania: Gyldendal 115-187.

Hamsun, Knut. 1919. Sult. Kristiania og København: Gyldendal.

Hamsun, Knut. 1927. Landstrykere I-II. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hamsun, Knut. 1957. Paa gjengrodde Stier. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hamsun, Knut. 1990. «[Digterliv]». I Edda, nr. 2/90: 99-101.

Hamsun, Knut. 1990. Over Havet. Artikler, Reisebrev. Samlet, redigert og kommentert av Lars Frode Larsen. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hamsun, Knut. 2009. August. (Samlede verker, Bd. 14) Oslo: Gyldendal.

Kerbs, Diethardt (red.). 1986. Vagabundenkongreß – Stuttgart, Mai 1929. Berlin: Dirk Nishen Verlag.

Kern, Stephen. 1983. The Culture of Time and Space 1880-1918. Cambridge MA: Harvard University Press.

Kittang, Atle. 1990. «Knut Hamsuns «Digterliv»». I Edda, nr. 2/90: 102-113.

Kittang, Atle. 1996 (1984). Luft, vind, ingenting. Hamsuns desillusjonsromanar frå Sult til Ringen sluttet. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Kittang, Atle. 2011. «Proto-Hamsun: Modernist and Critic of Modernity». I Dingstad, Ståle; Ylva Frøjd, Elisabeth Oxfeldt & Ellen Rees (red.). Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Trondheim: Tapir Academic Press 105-118.

König, Johann-Günther. 2013. Zu Fuß. Eine Geschichte des Gehens. Stuttgart: Reclam.

Larsen, Lars Frode. 1998. Den unge Hamsun 1859-1888. Oslo: Schibsteds Forlag.

Mortensen, Peter. 2011. ««Nu, vi flyder»: Knut Hamsun, Scandinavian Identitarian Discourse, and the Politics of Transatlantic Mobility». I Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Dingstad, Ståle; Ylva Frøjd, Elisabeth Oxfeldt og Ellen Rees (red.). Trondheim: Tapir Academic Press 221-238.

Nesby, Linda. 2008. En analyse av Knut Hamsuns romaner Pan, Markens Grøde og Landstrykere med utgangspunkt i kronotopbegrepet. PhD afhanding Universitetet i Tromsø.

Næss, Harald S. 1967. «Knut Hamsun and America». I Scandinavian Studies, vol. 39, no. 4 (November 1967): 305-328.

Næss, Harald S. 1969. Knut Hamsun og Amerika. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Næss, Harald S. 2003. «Arbeidet med Knut Hamsuns Brev». I Nordlit 7 (1): 59-66.

Rem, Tore. 2014. Knut Hamsun. Reisen til Hitler. Oslo: Cappelen Damm.

Rolshoven, Johanna; Maria Maierhofer (red.). 2012. Das Figurativ der Vagabondage. Kulturanalysen mobiler Lebensweisen. Bielefeld: transcript Verlag.

Rolshoven, Johanna. 2012. «Vagabondage: eine Denkfigur?». I Das Figurativ der Vagabondage. Kulturanalysen mobiler Lebensweisen Rolshoven, Johanna; Maria Maierhofer (red.). Bielefeld: transcript Verlag 9-29.

Rottem, Øystein. 1978. Knut Hamsuns Landstrykere. En ideologikritisk analyse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Rottem, Øystein. 2002. Hamsun og fantasiens triumf. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Simpson, Allen. 1973. Knut Hamsuns Landstrykere. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Sjølyst-Jackson, Peter. 2010. Troubling Legacies. Migration, Modernism and Fascism in the Case of Knut Hamsun. London & New York: Continuum.

Spicker, Friedemann. 1976. Deutsche Wanderer-, Vagabunden- und Vagantenlyrik in den Jahren 1910-1933: Wege zum Heil, Straßen der Flucht. Berlin: De Gruyter.

Trappmann, Klaus. 1980. Landstrasse, Kunden, Vagabunden. Berlin: Gerhardt Verlag.

Tveito, Finn. 2010. Det vandrande mennesket. Oslo: Novus forlag.

Woodcock, George. 1975. Anarchism. A History of Libertarian Ideas and Movements. Harmondsworth: Penguin.

Wærp, Henning Howlid. 2003. ««Aspene i utmarken». Om stedstap i Knut Hamsuns Landstrykere (1927) og August (1930)». I Hamsun i Tromsø III. Rapport fra den 3. internasjonale Hamsun-konferanse, 2003. ”Tid og rom i Hamsuns prosa”. Arntzen, Even og Henning H. Wærp (red.). Hamarøy: Hamsun-Selskapet 149-170.

Wærp, Henning Howlid. 2018. «Hele livet en vandrer i naturen». Økokritiske lesninger i Knut Hamsuns forfatterskap. Stamsund: Orkana Akademisk 2018.

Žagar, Monika. 2009. Knut Hamsun. The Dark Side of Literary Brilliance. Seattle & London: University of Washington Press.

Østby, Arvid. 1972. Knut Hamsun en bibliografi. Oslo: Norsk Gyldendal Forlag.

Publisert
2020-12-10
Hvordan referere
van der Liet, Henk. 2020. « ‘Walk Away!’ ». Nordlit, nr. 47 (desember):285-303. https://doi.org/10.7557/13.5633.
Seksjon
Artikler