«En hel vitenskap på trass»

Om På gjengrodde stiers resepsjonshistorie

Authors

  • Ingri Løkholm Ramberg UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/13.5636

Keywords:

Knut Hamsun, På gjengrodde stier, «varig svekkede sjelsevner», litteratur og medisin

Abstract

The article discusses Paa gjengrodde stier’s reception history with an emphasis on how Knut Hamsun’s alleged “permanently impaired mental faculties” have affected analyses of the work. I argue that upon publication, the claim is established that Paa gjengrodde stier “proves” that the conclusion regarding Hamsun as a person with permanently impaired mental faculties is incorrect. In the review of the book’s reception, I show how this notion apparently is so well incorporated that a number of readings keep it alive without questioning it, or without explaining how a literary work can contradict a forensic conclusion. This is shown for example through how the work is presented to us as readers today, which is discussed through Genette’s notion of the paratext. Finally, I argue that readings of Paa gjengrodde stier which transcend academic disciplines should be welcomed, but that such an approach requires a better methodological awareness than what has previously been the case.

Author Biography

Ingri Løkholm Ramberg, UiT Norges arktiske universitet

Ingri Løkholm Ramberg er stipendiat i nordisk litteratur ved UiT – Norges arktiske

universitet. Siste artikkel: «The included outlaw: A study of the seclusion in Amalie

Skram’s Professor Hieronimus». Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. 31,

2019.

References

Aaslestad, Petter. 2007. Pasienten som tekst. Fortellerrollen i psykiatriske journaler Gaustad 1890–1990. Oslo: Universitetsforlaget.

D’Amico, Giuliano. 2014 «Editore-traditore? Knut Hamsun lest, oversatt og publisert av italienske neofascister». Edda 1/14, vol. 114, s. 33–51.

Andenæs, Johs. 1998. Det vanskelige oppgjøret: Rettsoppgjøret etter okkupasjonen. 3. utg. Oslo: Tanum Norli.

Bernhardsson, Katarina. 2010. Litterära besvär. Skildringar av sjukdom i samtida svensk prosa. Stockholm: Ellerströms.

Beyer, Edvard. 1959. Hamsun og vi. Oslo: H. Aschehoug & Co (W. Nygaard).

Bjørneboe, Jens. 2006. Under en hårdere himmel. Oslo: Pax forlag.

Boasson, Frode Lerum. 2014. «Hamsuns dansende tale». Vagant, 2014 nr. 3, s. 125–128.

Combüchen, Sigrid. 2015. «Knut Hamsun: Norges sorg». Vagant, 2015 nr. 1, s. 120–124.

Dingstad, Ståle. 2003. Hamsuns strategier. Realisme, humor og kynisme. Oslo: Gyldendal.

Downs, Brian W. 1966. Modern Norwegian Literature 1860-1918. Cambridge: Cambridge University Press.

Eitinger, Leo og Nils Retterstøl. 1990. Rettspsykiatri. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Ferguson, Robert. 1987. Enigma. The Life of Knut Hamsun. New York: Farrar, Straus & Giroux.

Genette, Gérard og Marie Maclean. 1991. «Introduction to the Paratext», i New Literary History, Vol. 22, No. 2, Probings: Art, Criticism, Genre (Spring, 1991), s. 261-272.

Gimnes, Steinar. 1998. Sjølvbiografiar: Skrift, fiksjon og liv. Samlagets Bøker for Høgare Utdanning. Oslo: Samlaget.

Hamsun, Knut og Larsen, Lars Frode. 2008. Samlede verker: B. 25: På turné (Ny utg. ed., Vol. B. 25). Oslo: Gyldendal.

Hamsun, Knut. 1999. På gjengrodde stier (Ny utg. ed.). Oslo: Gyldendal.

Paa gjengrodde stier. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Hansen, Thorkild. 1996. Prosessen mot Hamsun. Oslo: Gyldendal norsk forlag.

Haugan, Jørgen. 2006. Solgudens fall. Knut Hamsun – en litterær biografi. Oslo: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard).

Hawkins, Anne Hunsaker. 1999. Reconstructing illness. Studies in pathography. Indiana: Purdue University Press.

Hermundstad, Gunvald. 1998. «Når psykiatri blir politisk misbrukt» Dagbladet. Hentet 10.09.1998 fra: https://www.dagbladet.no/kultur/nar-psykiatri-blir-politisk-misbrukt/65478817

Psykiatriens historie. Oslo: Gyldendal.

Jørgensen, Jens Lohfert. 2014. Sygdomstegn. J.P. Jacobsen, Niels Lyhne og tuberkulose. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Kierulf, Anine og Cato Schiøtz. 2004. Høyesterett og Knut Hamsun. Oslo: Gyldendals julebok 2004.

Kringlen, Einar. 2005. «Knut Hamsuns Personlighet» Nytt Norsk Tidsskrift, nr. 01/05, s. 18–29.

Langfeldt, Gabriel og Ørnulv Ødegård. 1978. Den rettspsykiatriske erklæring om Knut Hamsun. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.

Langfeldt, Gabriel. 1952. «Dommen over Knut Hamsun». Vinduet (trykt utg.), 06/52, s. 175–177.

Langås, Unni. 2011. «A Portrait of the Author as an Old Man: Knut Hamsun’s On Overgrown Paths» i Dingstad, Ståle Ylva Frøjd, Elisabeth Oxfeldt og Ellen Rees (red.). Knut Hamsun: Transgression and Worlding. Trondheim: Tapir academic press.

Larsen, Lars Frode. 2012. Knut Hamsun. Nesøya: Font forlag.

Løvaas, Kari. 2014. «Krøtterstier». Vagant, 2014 nr. 4, s. 116–124.

Nesby, Linda Hamrin. 2016. «På gjengrodde stier (1949). Pasienten som forteller.» Nordlit 38/2016 s. 137–151.

Rafter, Bjørn. 2000. «’Varig svekkede sjelsevner’. Om professor Gabriel Langfeldt og den rettpsykiatriske erklæring», i Hamsun-dagene 2000 Hamarøy: Hamsun- selskapet 2000, s. 123–147.

Rem, Tore. 2014. «’Jeg er Hamsun’.» Vagant 2014 nr. 2, s. 22–33.

«Hamsun, det selvbiografiske og historien». Vagant 2015 nr. 2, s. 116–122.

Knut Hamsun. Reisen til Hitler. Oslo: Cappelen Damm.

Rottem, Øystein. 2000. «Hamsun og Langfeldt: Instrumentell fornuft vs. guddommelig galskap.» Tidsskrift for Norsk Psykologforening (trykt utg.). 8/00, vol. 37, s. 707–16.

Selboe, Tone. 1999. «Ringen Sluttet?: Om Knut Hamsun, På gjengrodde stier». Agora nr 1–2/99, 17. årgang, s. 213–231.

Skaftun, Atle (2003). Knut Hamsuns dialogiske realisme. En studie av Børn av tiden, "Nabobyen" og På gjengrodde stier med særlig fokus på autorposisjon, plot og personer. Oslo: Unipub.

Skjønsberg, Simen. 1979. Det uskyldige geni? Fra debatten om «Prosessen mot Hamsun». Oslo: Gyldendal Norsk forlag.

Stuberg, Tore. 2009. Hamsun, Hitler og pressen. Knut Hamsun i norsk offentlighet 1945-1955. Oslo: Koloritt forlag.

Stray, Sigrid. 1979. Min klient Knut Hamsun. Oslo: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard).

Sæbø, Anne. 1999. «Knut Hamsun in ‘Paa gjengrodde stier’: Joker, ‘Übermensch’, or Sagacious Madman?» Scandinavian Studies, 71(4), s. 453–474.

Žagar, Monica. 2009. Knut Hamsun. The Dark Side of Literary Brilliance. Seattle & London: The University of Washington Press.

Downloads

Published

2020-12-15

How to Cite

Ramberg, Ingri Løkholm. 2020. “«En hel vitenskap på trass»: Om På gjengrodde stiers resepsjonshistorie”. Nordlit, no. 47 (December):77-92. https://doi.org/10.7557/13.5636.