No. 11 (2002): 1700-tallet og romantikkens utspring

Edited by Cathrine Theodorsen, Atle Skaftun, and Henning Howlid Wærp.

 

Nordlit 11 er i sin helhet viet til 1700-tallskonferansen. Norsk selskap for 1700-tallsstudier arrangerte sin andre nasjonale konferanse i Tromsø 20.–22. september 2001, med temaet ‹1700-tallet og romantikkens utspring›. Konferansen ble holdt ved Det humanistiske fakultet og organisert av Johan Schimanski, Anka Ryall, Rune Hagen, Erik Lundestad, Marie-Theres Federhofer og Michael Schmidt. 39 forskere, stipendiater og studenter deltok, inklusiv 3 utenlandske hovedtalere: Bengt Algot Sørensen (Syddansk universitet, Odense), Chloe Chard (Getty Foundation, Los Angeles) og Marilyn Butler (Exeter College, Oxford). De 21 innleggene var samlet i grupper under stikkordene det nordlige, vitenskap/filosofi, nasjonal/kosmopolitisk, Rousseau I, Rousseau II, ideologi/sjanger og opplysning/romantikk. Parallelt med konferansen ble det avholdt et forskerutdanningskurs. I tillegg arrangerte Universitetsbiblioteket i Tromsø utstillingen ‹Kunnskap og landskap i 1700-tallets Europa›, der man kunne se utstilt deler og utdrag fra bibliotekets eksemplar av Encyklopedien, samt bilder og tekster omkring landskapsdesign i 1700-tallets Europa. Filosof Viggo Rossvær holdt åpningsforedrag. Vi ønsker god lesning!
Published: 2002-03-03

Editorial

Articles