Redigert av Astrid Sollid Brokke, Rolf Gaasland, Sandra Lee Kleppe, og Henning Howlid Wærp.

 

Nordlit 5 er et åpent nummer som viser både bredden ved og dybden av litteraturforskningen ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Gjester i Nordlit 5 er Hermann Pálsson fra Universitetet i Edinburgh, Ruben Moi fra Høyskolen i Harstad, og hovedfagsstudent i nordisk ved UiT Nina Evensen. De øvrige bidragsyterne arbeider ved fakultetet. Artiklene i dette nummeret kan leses hver for seg eller i tematiske grupperinger. Det er ikke meningen at slike tematiske grupperinger skal være kategoriserende; de er bare ment som en pekepinn for den nysgjerrige leser. Titlene i innholdsfortegnelsen gir kanskje den beste veiledningen. Vi ønsker god lesning.
Publisert: 1999-01-05

Forord og annet redaksjonelt