Renforskning i Norden

Authors

  • Magnus Nordkvist

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.2.1.432

Abstract

Debattinnlegg

Jag vill begagna mig av denna möjlighet for en liten personlig betraktelse kring renforskningens nuvarande status och skönjbara utvecklingstendenser i våra tre nordiska länder med renforskning. Jag avser då i första hand de basresurser (personella och institutionella) som respektive land synes vara beredda att stäla till renforskningens förfogande. Min syn på forskningen bygger på den fasta övertygelsen att utan en kvalificerad forskning kommer rennäringen på sikt att degenerera och förslummas och utgöra ett allt sämre försörjningsunderlag for allt färre näringsutövare och fungera allt sämre som grund för en levande samekultur.

Downloads

Published

1982-05-01

How to Cite

Nordkvist, M. (1982). Renforskning i Norden. Rangifer, 2(1), 53–54. https://doi.org/10.7557/2.2.1.432

Issue

Section

Brief communications