Stressfaktorernas innverknad

Authors

  • Claes Rehbinder

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.444

Keywords:

stress, blood samples, reindeer, gathering reindeer

Abstract

Två undersökningar avseende stress hos ren référeras. Mental stress förorsakad av den hantering djuren utsättes för, då framför allt manuell hantering, synes vara av stor betydelse hos ren. I samtliga hjordar som utsatts för drivning och manuell hantering förelåg skador, vilka kunna relateras till stress, i form av blödningar i löpmagsslemhinnan, muskel-sönderfall och förändringar i blodbilden. De funna skadorna och förändringarna har statistiskt kunnat korreleras till den stress djuren utsatts för. Manuell hantering och inskränkning av djurens rörelsesfrihet (silsystem) befanns vara en av de dominerande stress¬faktorerna, liksom även använding av motorfordon (främst helikopter, men även scooter) vid drivning. Det forelåg ävenledes starka indikationer på en kumulativ effekt av upprepad stress.

 

 

Downloads

Published

2013-03-12

How to Cite

Rehbinder, C. (2013). Stressfaktorernas innverknad. Rangifer, 2(1-App), 75–84. https://doi.org/10.7557/2.2.1-App.444