Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986

Authors

  • Gustaf Åhman

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.603

Keywords:

reindeer, Sweden, caesium, research 1986

Abstract

I samband med den forskning och forsöksverksamhet som bedrivits vid renforsöksavdelningen har vi arbetat med metodik och teknik som kan tillämpas vid studier av radioaktivt cesium i renbetesväxter och i renar. På betessidan har vi bl.a. arbetat med kontaminering av tungmetaller från gruvindustrin och nitrat efter kvävegödsling. Omfattande studier har utförts av renens mineralstatus och mineralämnesomsättning. Erfarenheter och kunskaper från dessa områden har utnyttjats for planering och genomförande av de studier som nu pågår beträffande radioaktivt cesium i renbetesväxter och renar.

Downloads

Published

1986-06-01

How to Cite

Åhman, G. (1986). Studier av radioaktivt cesium i svenska renar. Oversikt over pågående undersokningar 1986. Rangifer, 6(1-App), 53–64. https://doi.org/10.7557/2.6.1-App.603