Digestive studies with a feed developed for realimentation of starving reindeer

Authors

  • Harald Sletten Norwegian Directorate for Reindeer Husbandry, 7760 Snåsa
  • Knut Hove Department of Animal Science, Agricultural University of Norway, P.O. Box 25, 1432 ÅS-NLH, Norway

DOI:

https://doi.org/10.7557/2.10.1.788

Keywords:

reindeer, Rangifer, starvation, emergency feeding, types of feed, effects, problems, Norway

Abstract

The properties of three different feeds were compared when offered to reindeer calves as single feeds after a starvation period of the 48 h. The feeds were lichen and two pelleted commercial reindeer feeds, RF-71 and RF-80. The two latter differed in concentration of readily digestible carbohydrates (high in RF-71) and in the inclusion of seaweed meal in RF-80. Seven calves were offered the three diets in a latin square design. Measurements involved feed intake and rumen concentrations of volatile fatty acids, ammonia and pH during a five day period after the end of the starvation period. Feeding RF-80 gave rise to higher feed intakes and more rapid normalisation of rumen VFA and ammonia concentration than the other pelleted feed. Rumen pH reached a minimum of 5.4 in animals fed RF-71, while the average minimum pH during the observation period was 6.1-6.2 when RF-80 was given. Inappetance for 1-2 days after refeeding occurred only with RF-71. RF-80 has now replaced RF-71 as the commercial reindeer feed in Norway.

Fordøyelsesforsøk med et for utviklet til overgangsforing av sveltende rein.

Abstract in Norwegian / Sammendrag: En har sammenlignet egenskapene til tre forskjellige fortyper gitt til reinkalver som eneste for etter en sveltperiode på 48 timer. Fortypene var reinlav og to pelletterte, kommersielle reinfor: RF-71 og RF-80. De siste to adskilte seg fra hverandre i konsentrasjonen av lettfordøyelige karbohydrater (høyest i RF-71) og i innblanding av tangmel i RF-80. Syv reinkalver ble gitt de tre dietter i «latin square» forsøksmønster. Målingene omfattet: forinntak, konsentrasjon i vominnhold av flyktige fettsyrer (VFA) og ammonium samt verdier av pfi gjennom en fem-dagers periode etter avsluttet sveltperiode. Foring med RF-80 økte forinntaket og forårsaket en raskere normalisering av VFA- og ammoniumkonsentrasjonene enn foring med RF-71. pfi nådde et minimum på 5,4 hos dyr som fikk RF-71, mens gjennomsnittlig verdi av pH gjennom observasjonsperioden var 6,1-6,2 når det ble gitt RF-80. Apetittløshet i 1-2 dager etter gjenopptatt foring inntraff bare ved bruk av RF-71. RF-80 har nå erstattet RF-71 som kommersielt for til rein i Norge.

Downloads

Published

1990-08-01

How to Cite

Sletten, H., & Hove, K. (1990). Digestive studies with a feed developed for realimentation of starving reindeer. Rangifer, 10(1), 31–37. https://doi.org/10.7557/2.10.1.788

Issue

Section

Articles