Fóring av rein. Norske erfaringer. (Reindeer feed in Norway).

  • Harald Sletten
Keywords: reindeer, feed, fodder, RF-71, RF-80

Abstract

Fóring av rein hadde for inntil et par år tilbake et lite omfang i Norge. I tillegg til tradisjonell foring med reinlav ved gjerdeopphold o.L, lå omsetninga på 40-50 tonn kraftfor/år. Fra slutten av 70-åra og fram til 1987 var RF-71 det eneste kommersielt tilgjengelige kraftfór til rein i Norge. I situasjoner der utsultet rein fikk tilgang på RF-71, viste fóret seg å være lite egnet. Det ble derfor satt i gang forsøk med å lage et nytt fór. Utgangspunktet var at det skulle gi reinen tilstrekkelig næring samtidig som det skulle likne laven mest mulig, særlig med hensyn på tungt nedbrytbare karbohydrater.
Published
1990-09-01
How to Cite
Sletten, H. (1990). Fóring av rein. Norske erfaringer. (Reindeer feed in Norway). Rangifer, 10(4), 10-12. https://doi.org/10.7557/2.10.4.902