Fiskerkunnskap og forskerkunnskap - motsetninger og muligheter

Forfattere

  • Svanhild Andersen Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.7557/10.2354

Emneord (Nøkkelord):

Fávllis, lokal økologisk kunnskap, tradisjonell kunnskap, fiskerkunnskap, sjøsamer

Sammendrag

The main topic of the article is oppositions and possibilities when it comes to the use both of local ecological knowledge and of knowledge from marine biology in the management of fishery resources. Studies document an increased understanding of eco-systems through the connection of different kinds of knowledge. The development in international and national law emphasizes local/traditional knowledge. These two developments both prepare for the inclusion of the knowledge of fishermen in fishery management. However, such an inclusion presupposes both changes in the objectives and perspectives of the management and the possibilities of local influence in questions regarding resource management.

Artikkelens hovedtema er motsetninger og muligheter når det gjelder bruk av lokal økologisk kunnskap og marinbiologisk kunnskap i forvaltning av fiskeressurser. Det vises til at både studier som dokumenterer økt forståelse av økosystemer gjennom kobling av ulike kunnskapsformer samt internasjonal og nasjonal rettsutvikling som vektlegger lokal/tradisjonell kunnskap, kan berede grunnen for inkludering av fiskeres kunnskap i fiskeriforvaltning. En slik inkludering forutsetter imidlertid både endringer i forvaltningens målsettinger og perspektiver, og muligheter for lokal innflytelse i ressursforvaltningsspørsmål.

Forfatterbiografi

Svanhild Andersen, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

Forsker i Fávllis 1 og 2 (og koordinator for siste året i Fávllis 2), arbeidssted ved Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø i prosjektperioden. Hovedtema i prosjektet: lokal/tradisjonell økologisk kunnskap samt formidling av slik kunnskap.

Nedlastinger

Publisert

2012-10-08

Hvordan referere

Andersen, S. (2012). Fiskerkunnskap og forskerkunnskap - motsetninger og muligheter. Samisk senters skriftserie, (18), 17–34. https://doi.org/10.7557/10.2354