Innledning

Forfattere

  • Svanhild Andersen Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.7557/10.2358

Emneord (Nøkkelord):

Fávllis

Sammendrag

Fávllis-nettverket er et nettverk for samisk fiskeriforskning som ble etablert i 2003, etter initiativ fra Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø. Nettverket består av ansatte ved flere forskningsinstitusjoner og lokale kompetansesentra som på ulike måter beskjeftiger seg med ressursforvaltning, rettighetsspørsmål og/eller kulturelle emner i sjøsamiske områder. Hovedaktiviteten i nettverket har vært to forskningsprosjekter som begge har lokal økologisk kunnskap i sjøsamiske bosetningsområder som hovedtema. Denne publikasjonen baserer seg i hovedsak på arbeidet i prosjektet Tradisjonell kunnskap og forvaltning av fjorder som økosystemer og kulturlandskap (benevnt som Fávllis 2), og denne innledningen er en noe omarbeidet versjon av sluttrapporten fra prosjektet til hovedfinansiøren Norges forskningsråd (Samisk program 2), som blant annet etterspør ”prosjektets oppnådde resultater, sammenholdt med målsettingen for prosjektet”.

Forfatterbiografi

Svanhild Andersen, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø

Forsker i Fávllis 1 og 2 (og koordinator for siste året i Fávllis 2), arbeidssted ved Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø i prosjektperioden. Hovedtema i prosjektet: lokal/tradisjonell økologisk kunnskap samt formidling av slik kunnskap.

Nedlastinger

Publisert

2012-10-08

Hvordan referere

Andersen, S. (2012). Innledning. Samisk senters skriftserie, (18), 1–16. https://doi.org/10.7557/10.2358