Author Details

Venborg Pedersen, Mikkel, Copenhagen, Denmark

  • Vol 13 (2016) - Literature
    Leif Runefelt, Att hasta mot undergången. Anspråk, flyktighet, förställning i debatten om konsumtion i Sverige 1730-1830 (Lund: Nordic Academic Press, 2015). 368 pp.; Paula von Wachenfeldt & Klas Nyberg (eds.): Det svenska begäret. Sekler av luxkonsumtion (Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2015). 315 pp.
    Details  PDF