Kan smertekartlegging ved bruk av ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) bidra til å lindre smerte hos eldre på sykehjem?

Siv Venke Gran, Bjørg Th. Landmark

Sammendrag


Systematisk smertekartlegging er en forutsetning for å lindre pasientens smerte. Resultater av smertekartleggingen må dokumenteres i pasientens tiltaksplan og følges opp i form av en individuell tilrettelagt behandling.  Kunnskap om smerter, hvordan og hvorfor smerter bør kartlegges er viktig, men ikke tilstrekkelig for å optimalisere smertelindringen. For å få til endringer i praksis knyttet til smerter, er det behov for stabilitet i lederskap og en bevisstgjøring av personalets holdninger til eldre og smerter. Legen har en sentral rolle i å etterspørre resultater av kartlegging og bidra i en tverrfaglig vurdering for å lindre pasientens smerte. ESAS er et velegnet instrument for å kartellegge smerter hos eldre i sykehjem forutsatt at en benytter et kroppskart i tillegg. 


Emneord (Nøkkelord)


Kartlegging, smerte, eldre, sykehjem, ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale)

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7557/14.2330

Copyright (c) 2012 Siv Venke Gran, Bjørg Th. Landmark

Lisens URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/