Informasjon for forfattere

Manus leveres online, tidsskriftets forfatterinstruks er å finne her.

Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet beholder opphavsretten til sine verker, og gir tidsskriftet rett til første publisering av verket, som samtidig lisensieres under en Creative Commons Attribution License. For mer informasjon se Erklæring om copyright.

Tidsskriftet krever ingen forfatterbetaling (Article Processing Charge).