Informasjon for forfattere

Nordisk tidsskrift for helseforskning akspeterer artikler på norsk, svensk og dansk. I tillegg blir sammendrag og søkeord gjort tilgjeneglig for engelsk søk.

For å sende inn et manuskript, gå til Online innsending av manuskript. Les tidsskriftets forfatterinstruks først.

Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet beholder opphavsretten til sine verker, og gir tidsskriftet rett til første publisering av verket, som samtidig lisensieres under en Creative Commons Attribution License. For mer informasjon se Erklæring om copyright.

Tidsskriftet krever ingen forfatterbetaling (Article Processing Charge).