Redaksjon

Ansvarlig redaktør

  • Jorunn Bjerkan, Nord universitet, Levanger, Norge

Fagredaktører

  • Gabriele Kitzmüller, UiT Norges arktiske universitet, Narvik, Norge
  • Karin Torvik, NTNU, Trondheim, Norge
  • Trude Jægtvik, VID vitenskapelige høgskole, Helgeland, Norge
  • Anne Svelstad Evju, UiT Norges arktiske universitet, Narvik, Norge
  • Sine Maria Herholdt-Lomholdt, Nord universitet, Bodø, Norge
    Birgit Rasmussen, Syddansk universitet, Odense, Danmark

Teknisk redaktør

  • Ole Evjen, Nord Universitet, Namsos, Norge