Redaksjon

Ansvarlig redaktør

Jorunn Bjerkan, Nord universitet, Levanger, Norge

Fagredaktører

  • Gabriele Kitzmüller, UiT Norges arktiske universitet, Narvik, Norge
  • Frøydis Perny Vasset, NTNU i Ålesund, Norge
  • Kjersti Sunde Mæhre, UiT Norges arktiske universitet, Harstad, Norge
  • Karin Torvik, NTNU, Trondheim, Norge
  • Trude Jægtvik, VID vitenskapelige høgskole, Helgeland, Norge
  • Anne Svelstad Evju, UiT Norges arktiske universitet, Narvik, Norge