Redaksjon

Ansvarlig redaktør

  1. Johanne Alteren, Nord universitet Mo i Rana, Norge

Fagredaktører

  1. Inger Jorun Danielsen, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, Norge
  2. Anne Kasèn, Nord universitet Bodø, Norge
  3. Gabriele Kitzmüller, UiT Norges arktiske universitet, Narvik, Norge
  4. Ingjerd Gåre Kymre, Nord universitet Bodø, Norge
  5. Betty-Ann Solvoll, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge
  6. Inger Lise Wang, Nord universitet Bodø, Norge
  7. Frøydis Perny Vasset, NTNU i Ålesund, Norge