Oppslag

Publiseringsplattformen for tidsskriftet vårt vil bli oppgradert denne helgen: lørdag 28. august, mellom 12.00 og ca 20.00.  Det vil være mulig å lese artikler og laste ned filer, men det vil ikke være mulig å logge inn og få tilgang til den redaksjonelle arbeidsflyten.
Oppgraderingen er nødvendig av sikkerhetshensyn, men vil ikke resultere i større endringer for deg som bruker av plattformen. Brukerveiledningen for den nye versjonen er tilgjengelig her: https://docs.pkp.sfu.ca/learning-ojs/en/editorial-workflow