Clas Fredrik Hornstedt, Brev från Batavia: en resa till Ostindien 1782–1786 (Helsingfors & Stockholm: Svenska Litteratursällskapet i Finland/Atlantis, 2008). 418 s.

  • David Dunér Lund
Published
2009-10-01
Section
Literature

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>