Alfred Sjödin, Landets SångGudinna: Johan Gabriel Oxenstierna och naturdiktens genrer, diss. Lunds universitet (Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, 2014). 336 s.

  • Marie-Christine Skuncke Uppsala
Published
2017-12-19
Section
Dissertations