Risikostyring og HMS i naturbasert reiseliv – en håndbok

Authors

  • Arild Røkenes UiT The Arctic University of Norway
  • Sigmund Andersen UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.4629

Keywords:

Risikostyring, naturbasert reiseliv, risikoanalyse, sikkerhetsplaner, HMS, Risk management, adventure tourism, nature based tourism, safety plans, HES

Abstract

Håndboken beskriver hvordan naturbaserte reiselivsbedrifter kan bygge opp et risikostyringssystem som tilfredsstiller kravene til den norske HMS lovgivningen. Samtidig tar systemet hensyn til særlige forhold innenfor reiseliv. Mer presist tas det hensyn til at risiko kan være en del av produktet noe som innebærer at risiko ikke alltid kan minimaliseres, men kontrolleres, reduseres eller aksepteres. Videre vektlegger systemet at bedrifter bør ha sterkt fokus på handlingskompetanse mer enn regelstyring. Dette vil kunne øke sjansen for at det blir tatt optimale beslutninger under skiftende omstendigheter. Systemet tar også hensyn til at ivaretakelse av natur er særlig viktig i denne bransjen og at sikkerhetsarbeidet bør fokusere på sikkerheten for gjester. Sistnevnte er relatert til at gjestene ofte er uerfarne både med hensyn til aktivitetene som utøves, klima og andre ytre omstendigheter. Systemet er en del av «Varde – opplevelseskvalitet» – et nasjonalt kvalitetssystem for reiselivsbedrifter innen natur og kulturbasert reiseliv. Dette innebærer at mange av de krav og forslag som vi redegjør for i forhold til sikkerhet, vil bli kontrollert og bedømt av Vardes «mystery shoppers» som en del av nasjonal kvalitetssikring.

Boken har følgende innhold:

  • Innledende del hvor det er en overordnet drøfting av risiko og opplevelsesproduksjon i reiselivsbransjen. Målet er å skape forståelse for fenomenet risiko og særegne behov innen sikkerhetstenking i naturbasert reiseliv.
  • Hvordan fastsette mål for HMS og sikkerhetsarbeid
  • Hvordan gjennomføre risikoidentifikasjon
  • Hvordan gjennomføre risikoanalyse
  • Hvordan lage en sikkerhetsplan for produkter/turer
  • Eksempler på sikkerhetsplaner
  • Hvordan skrive rapporter etter uønskede hendelser og ulykker

Systemet og håndboken er laget i samarbeid med en rekke reiselivsbedrifter fra Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Svalbard. Arbeidet er en del av et større prosjekt ledet av Universitet Nord og finansiert av Regionale forskningsfond og egenandeler fra bedrifter.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Arild Røkenes, UiT The Arctic University of Norway

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Sigmund Andersen, UiT Norges arktiske universitet

Idrettshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet

Downloads

Published

2019-02-12

How to Cite

Røkenes, A., & Andersen, S. (2019). Risikostyring og HMS i naturbasert reiseliv – en håndbok. Septentrio Reports, (1). https://doi.org/10.7557/7.4629