Brukere med kun lesertilgang til tidsskriftet må registreres på nytt

2022-01-03
  • Tidsskriftets tekniske støttepersonell jobber med å fjerne spam-brukere fra tidsskriftet. Som en del av dette tiltaket vil alle brukere som er registrert utelukkende som Lesere (og ingen andre roller i tillegg), bli fjernet fra tidsskriftet. Reelle brukere vil måtte registrere seg på nytt etter 3. januar 2022. Vi beklager ulempen dette medfører.