Smerte- og smertevurdering hos sykehjemspasienter - en litteraturgjennomgang

Forfattere

  • Liv-Berit Knudsen Universitetet i Tromsø
  • Toril Agnete Larsen Universitetet i Tromsø

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.1183

Emneord (Nøkkelord):

smerte, smertevurdering, demens, sykehjem

Sammendrag

Litteraturgjennomgangen omhandler forskningsbasert kunnskap som er utviklet om smerte- og smertevurdering hos pasienter med og uten demenssykdom i sykehjem. Søk i elektroniske databaser med søkeordene "pain", "pain assessment", "dementia", "nursing homes" er gjennomført. 28 vitenskapelige artikler er analysert.Flest studier har kvantitativ tilnærming. Hovedtemaene er; smerte, smertevurdering og utprøving/validering av smertevurderingsskjema. Prevalens av smerte varierte fra 47 - 88 %. Sammenheng mellom smerte og diagnoser, og smerte og atferdsuttrykk er påvist. Sykehjemsbeboere har samme smerteintensitet. De med demenssykdom får foreskrevet mindre smertestillende medikamenter. Personalet avdekket i mindre grad smerte hos pasienter med demenssykdom. Kjennskap og relasjon til beboer har betydning. Verbale selvrapporteringsskjema er anbefalt. Mange observasjonsskjema for personer med demenssykdom er validert, men mer utprøving trengs.Smerteutfordringene i sykehjem er komplekse. For å avdekke smerte hos personer med demenssykdom trengs ulike tilnærmingsmåter, kunnskap om sykdomstilstander, kjennskap til pasientens levde liv, og at valide smertevurderingsskjema benyttes. Ytterligere forskning er nødvendig.

Forfatterbiografier

Liv-Berit Knudsen, Universitetet i Tromsø

Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultetet, Universitetet i Tromsø

Toril Agnete Larsen, Universitetet i Tromsø

Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultetet, Universitetet i Tromsø

Nedlastinger

Publisert

2010-01-01

Hvordan referere

Knudsen, L.-B., & Larsen, T. A. (2010). Smerte- og smertevurdering hos sykehjemspasienter - en litteraturgjennomgang. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 6(2), 29–48. https://doi.org/10.7557/14.1183

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler