Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet

Forfattere

  • Wenche Bjarnedotter Sørfonden

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.1823

Emneord (Nøkkelord):

leddgikt, kronisk lidelse, kjønnsroller og familie

Sammendrag

Hensikten med studiet er å få innsikt i og forståelse for ekteparenes opplevelse ved kronisk sykdom, i denne sammenhengen avgrenset til sykdomsgruppen leddgikt. Artikkelen baserer seg på en kvalitativ studie forankret innenfor en hermeneutisk forskningstradisjon, hvor ni ektepar som har erfaringer med å leve med leddgikt ble intervjuet. Kvalitative intervju gav innblikk i hvordan sykdommen innvirker på familieliv, relasjoner og utfordringer som må mestres i hverdagen. ”Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret” er fremdeles nærværende, og kan være både en trussel og en ressurs når den ene ektefellen lever med leddgikt. Det er en utfordring for familien å finne en balanse mellom å normalisere livsførselen og tilpasse livsstilen til de krav og begrensinger langvarig sykdom setter.

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

09.06.2011

Hvordan referere

Sørfonden, W. B. (2011). Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(1), 3–15. https://doi.org/10.7557/14.1823

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler