Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet

  • Wenche Bjarnedotter Sørfonden
Emneord (Nøkkelord): leddgikt, kronisk lidelse, kjønnsroller og familie

Sammendrag

Hensikten med studiet er å få innsikt i og forståelse for ekteparenes opplevelse ved kronisk sykdom, i denne sammenhengen avgrenset til sykdomsgruppen leddgikt. Artikkelen baserer seg på en kvalitativ studie forankret innenfor en hermeneutisk forskningstradisjon, hvor ni ektepar som har erfaringer med å leve med leddgikt ble intervjuet. Kvalitative intervju gav innblikk i hvordan sykdommen innvirker på familieliv, relasjoner og utfordringer som må mestres i hverdagen. ”Det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret” er fremdeles nærværende, og kan være både en trussel og en ressurs når den ene ektefellen lever med leddgikt. Det er en utfordring for familien å finne en balanse mellom å normalisere livsførselen og tilpasse livsstilen til de krav og begrensinger langvarig sykdom setter.

Publisert
2011-06-09
Hvordan referere
Sørfonden, W. B. (2011). Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 7(1), 3-15. https://doi.org/10.7557/14.1823
Seksjon
Fagfellevurderte artikler