Familie og kontinuitet: Pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom

Forfattere

  • Ingrid Drageset Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultetInstitutt for helse- og omsorgsfag
  • Ketil Normann Unversitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag
  • Ingunn Elstad Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultet, Institutt for helse- og omsorgsfag

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2328

Emneord (Nøkkelord):

Familie, kontinuitet, eldre, demenssykdom, sykehjem, livsløp

Sammendrag

Artikkelen bygger på intervju av nære pårørende om livsløpet til pasienter med demenssykdom som bor i sykehjem i Nord-Norge. De pårørende ble spesielt spurt om pasientenes vaner, interesser og aktiviteter gjennom livsløpet. Det ble utført narrativ analyse av intervjuene med vekt på fortolkning av livsløp og livshendelser hos pasientene. Artikkelen viser hvordan pårørende konkret bidrar til å videreføre kontinuiteten i livsløpet til pasienten, samtidig som det kommer fram hvordan denne kontinuiteten også har stor betydning for pårørende i deres eget liv. Artikkelen viser og at for at pasienten skal oppleve kontinuitet i eget liv etter flytting til sykehjem, er det viktig med en form for kontakt med hjemplass og landskap, og at det gis rom for tradisjoner og livshistorie.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Ingrid Drageset, Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskaplige fakultetInstitutt for helse- og omsorgsfag

Hovedredaktør

Nedlastinger

Publisert

22.06.2012

Hvordan referere

Drageset, I., Normann, K., & Elstad, I. (2012). Familie og kontinuitet: Pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 8(1), 3–19. https://doi.org/10.7557/14.2328

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler

Mest leste artikler av samme forfatter(e)