Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk

Forfattere

  • Kari Margrete Hjelle Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi
  • Diana Munkner Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi
  • Sissel Alsaker Høgskolen i Sor-Trøndelag, Avd. for helse- og sosialfag

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.2331

Emneord (Nøkkelord):

Handlingskompetanse, aktivitetsbasert pedagogikk, learning by doing, handlingsrefleksjon

Sammendrag

Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju med 12 ergoterapeutstudenter som hadde deltatt i undervisningsopplegget Aktivitetsgrupper-lede og delta”. Datamaterialet ble analysert etter retningslinjer for fenomenologisk basert meningskondensering. Studentene diskuterte sine erfaringer og det kom tydelig fram at undervisningsopplegget ga dem muligheter til å bruke sitt engasjement og sin kreativitet i valg av aktiviteter for sin simulerte aktivitetsgruppe. Videre fikk de muligheter til å oppdage sider ved anvendelse av aktiviteter for ulike pasienter, som de ikke kunne forstå uten integrering av teori i praktisk ferdighetstrening. Ved planlegging, gjennomføring og refleksjon over å lede og delta i aktivitetsgrupper, oppøvet de evnen til handlingsrefleksjon. Aktivitetsbasert pedagogikk kan bidra til utvikling av profesjonell handlingskompetanse og det er behov for både teoretiske og praktiske læringsformer. Funnene ble diskutert i lys av pedagogisk handlingsteori. 

Forfatterbiografi

Kari Margrete Hjelle, Høgskolen i Bergen, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi

Hovedredaktør

Nedlastinger

Publisert

2012-06-22

Hvordan referere

Hjelle, K. M., Munkner, D., & Alsaker, S. (2012). Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 8(1), 47–62. https://doi.org/10.7557/14.2331

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler