Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling

  • Hildfrid V. Brataas Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling helsefag
  • Nancy Haugan Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger
Emneord (Nøkkelord): Tverrfaglighet, funksjonell tverrfaglighet, samarbeidsutvikling, rehabilitering

Sammendrag

Artikkelen omhandler en følgestudie om ansattes perspektiver på teamorganisert og brukerinvolvert tverrfaglig samarbeid i en ny rehabiliteringsavdeling i et norsk sykehus. Studiens formål var å bringe frem mer kunnskap om forhold av betydning ved utvikling av tverrfaglige arbeidsformer i sammensatte helsetjenester.

Metode: Undersøkelsen var kvalitativt beskrivende og fortolkende med bruk av fokusgruppeintervjuer tre og fem år etter oppstart av rehabiliteringsavdelingen.

Resultater: Over en femårsperiode var praksis erfart å endre karakter, fra flerfaglig samarbeid til funksjonelt tverrfaglig samarbeid. Profesjonsoverbyggende teori om rehabiliterings-virksomheten og ledelsens kvalitetsorientering var erfart som hjelp for teamenes utvikling av funksjonell tverrfaglighet.

Konklusjon: Langsiktighet, kvalitetsorientert ledelse og teamorganisert rehabiliteringsarbeid basert på profesjonsoverbyggende teoriramme synes å underbygge utvikling av funksjonell tverrfaglighetsforståelse og praksis. Denne kunnskapen er relevant ved omlegging til teamorganisert rehabiliteringsvirksomhet i eksisterende og nye virksomheter. Det er behov for mer forskning om betydning av personfaktorer og motivasjon, ledelse og overbyggende teorirammeverk for samarbeidsutvikling og kvalitet i praksis.

Forfatterbiografier

Hildfrid V. Brataas, Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge Høgskolen i Nord-Trøndelag, Avdeling helsefag

PhD, Forsker, Førsteamanuensis

Nancy Haugan, Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger

Ergoterapeut, Prosjektleder

Publisert
2009-02-01
Hvordan referere
BrataasH. V., & HauganN. (2009). Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5(2), 30-45. https://doi.org/10.7557/14.238
Seksjon
Fagfellevurderte artikler