Kreftrelaterte smerter hos alvorlig demente i sykehjem

  • Ulla Soini Akershus Universitetssykehus
  • Gudrun Nilsen Avdeling for helsefag, Høgskolen i Finnmark
Emneord (Nøkkelord): Demente pasienter, sykehjem, smertelindring, kreftsmerter, kartlegging av smerter

Sammendrag

Møtet med en kreftrammet, alvorlig dement pasient i sykehjem ga et eksempel på sykepleiernes utfordringer til å bidra med god smertelindring. Gjennomgang av tidligere forskning viser at alvorlig demente er mer utsatt for ikke å få optimal smertelindring enn andre i samme medisinske situasjon. Bruken av smertelindrende medikamenter både nasjonalt og internasjonalt er mye lavere enn til ikke demente, til tross for at demente opplever like mye smerter som andre. Det synes å være behov for mer systematisk kartlegging av smerter hos demente i sykehjem, og det er nå forsøkt utviklet evalueringsverktøy som kan brukes til dette. Selv om det må tas hensyn til at eldres reaksjoner på legemidler endres og krever forsiktighet, så er det verken faglig forsvarlig eller akseptabelt at demente ikke får fullgod smertelindring ved kreftsykdom. Sykepleierne i sykehjem har et stort ansvar for å bidra til at også alvorlig demente får nødvendig lindring for sine kreftsmerter.

Forfatterbiografier

Ulla Soini, Akershus Universitetssykehus

Sykepleier

Gudrun Nilsen, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Finnmark

Førsteamanuensis

Publisert
2009-02-01
Hvordan referere
SoiniU., & NilsenG. (2009). Kreftrelaterte smerter hos alvorlig demente i sykehjem. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5(2), 70-78. https://doi.org/10.7557/14.242
Seksjon
Utviklingsarbeider i helsefagene