Den usynlige fare, Smittevern og hygiene av Jørn Stordalen, Fagbokforlaget 2009 4. Utgave

  • Eli Eliassen
Publisert
2009-02-01
Hvordan referere
EliassenE. (2009). Den usynlige fare, Smittevern og hygiene av Jørn Stordalen, Fagbokforlaget 2009 4. Utgave. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 5(2), 115-116. https://doi.org/10.7557/14.246
Seksjon
Bokomtaler