Hvordan trøster du spedbarnet ditt?

Et spenningsfelt mellom intuitiv adferd, kultur og kunnskap

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.6437

Emneord (Nøkkelord):

Spedbarn, Spedbarnstrøst, Individualisert trøst, Foreldre-barn samspill, Trøstetrapp, Reguleringsstøtte, Gråt

Sammendrag

Dette essayet omhandler spedbarnstrøst. Hvorfor trøst er så betydningsfullt for spedbarnet,  og hvordan omsorgspersoners kapasitet til å trøste påvirkes av intuitiv adferd, kultur og nyere forskning og erfaringsbasert kunnskap. Trøst i denne livsfasen er innspunnet i grunnleggende omsorg, og barnet behøver hyppig støtte til å dempe uhensiktsmessig aktivitet i et umodent nervesystem. Det essensielle er spedbarnets totale avhengighet, men også omsorgspersonenes evne til å forstå uttrykksfullheten og ressursene hos det lille mennesket de samhandler med.

Statistikk

Laster statistikk…

Forfatterbiografi

Inger Pauline Landsem, UIT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge

Førsteamanuensis, UIT Norges arktiske universitet, Helsevitenskapelig fakultet, Institutt for helse og omsorgsfag & postdoktor ved Universitetssykehuset Nord Norge, Barne og Ungdomsklinikken

 

Referanser

Akademiordboken. (2021). NAOB Det Norske Akademis ordbok. Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. https://naob.no/ordbok

Als, H. (1982). Toward a synactive theory of development: promises for the assessment and support of infant individuality. Infant Mental Health Journal, 3(4), 229-243.

Als, H., Tronick, E., Lestyer, B. M. & Brazelton, T. B. (1977). The Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale (BNBAS). J Abnorm Child Psychol, 5(3), 215-231.

Arnon, S., Diamant, C., Bauer, S., Regev, R., Sirota, G. & Litmanovitz, I. (2014). Maternal singing during kangaroo care led to autonomic stability in preterm infants and reduced maternal anxiety. Acta Paediatr, 103(10), 1039-1044. https://doi.org/10.1111/apa.12744

Barry, E. S. (2020). What Is "Normal" Infant Sleep? Why We Still Do Not Know. Psychol Rep, 33294120909447. https://doi.org/10.1177/0033294120909447

Berecz, B., Cyrille, M., Casselbrant, U., Oleksak, S. & Norholt, H. (2020). Carrying human infants - An evolutionary heritage. Infant Behav Dev, 60, 101460. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2020.101460

Bilgin, A. & Wolke, D. (2020). Parental use of 'cry it out' in infants: no adverse effects on attachment and behavioural development at 18 months. J Child Psychol Psychiatry, 61(11), 1184-1193. https://doi.org/10.1111/jcpp.13223

Brazelton TB & Nugent KJ. (2012). Vurdering av nyfødte barns adferd - Neonatal Behavioral Assessment Scale (T. J, Overs.). Cappelen Damm Akademisk.

Brazelton TB & Sparrow JD. (2006). Touchpoints; Birth to three. Your child's emotional and behavioral development. Da Capo.

Cashin, M., Wroe, J. & Campbell, L. E. (2021). What parents want to know in the first postnatal year: A Delphi consensus study. Child: Care, Health & Development, 47(1), 47-56. https://doi.org/10.1111/cch.12806

Cheetham, N. B. & Hanssen, T. A. (2014). The Neonatal Behavioral Observation System: A Tool to Enhance the Transition to Motherhood. Vård i Norden, 34(4), 48-52. https://doi.org/10.1177/010740831403400410

Barne og Familiedepartementet, (2012). NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling - Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet. Regjeringen.no.

Feldman, R., Greenbaum, C. W. & Yirmiya, N. (1999). Mother-infant affect synchrony as an antecedent of the emergence of self-control. Dev Psychol, 35(1), 223-231. https://doi.org/10.1037//0012-1649.35.1.223

Franco, P., Seret, N., Van Hees, J. N., Scaillet, S., Groswasser, J. & Kahn, A. (2005). Influence of swaddling on sleep and arousal characteristics of healthy infants. Pediatrics, 115. https://doi.org/10.1542/peds.2004-1460

Hawthorne, J. & Nicolau, S. (2017). Newborn Behavioural Observations System: benefits and opportunities for integration into practice. 5(7), 352-357.

International NBO Society (2021). Norway, NBO. Brazelton Institute. Nedlastet 04.01.2022 fra https://www.newbornbehaviorinternational.org/norway

Klette, T. (2007). Tid for trøst [Universitetet i Oslo]. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 17/2007.

Landsem, I. P. (2020a). Bruk av fast svøping for å fremme trygg spedbarnssøvn.

Video publisert på https://deminste.helsekompetanse.no/

Landsem, I. P. (2020b, 2020-05-29). Kunsten å forstå de aller minste [Interview]. Foretakene: Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Sør-Øst, Helse Vest.

Landsem, I. P. & Brøndbo, S. (2012). En bedre start for deg og din baby, hvordan forstå ditt nyfødte barn. Landsem forlag.

Landsem, I. P., Handegard, B. H., Tunby, J., Ulvund, S. E. & Ronning, J. A. (2014). Early intervention program reduces stress in parents of preterms during childhood, a randomized controlled trial. Trials, 15, 387. https://doi.org/10.1186/1745-6215-15-387

Law, S., Ormel, I., Babinski, S., Plett, D., Dionne, E., Schwartz, H. & Rozmovits, L. (2021). Dread and solace: Talking about perinatal mental health. Int J Ment Health Nurs, 30 Suppl 1, 1376-1385. https://doi.org/10.1111/inm.12884

Løndahl, T. (2021). Ventelister for å bli NBO-observatør. TILBESTE.NO.

Martinsen, K. (2005). Samtalen, skjønnet og evidensen. Akribe forlag.

McDonnell, E. & Moon, R. Y. (2014). Infant deaths and injuries associated with wearable blankets, swaddle wraps, and swaddling. J Pediatr, 164. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2013.12.045

Moberg, K. U., Handlin, L. & Petersson, M. (2020). Neuroendocrine mechanisms involved in the physiological effects caused by skin-to-skin contact - With a particular focus on the oxytocinergic system. Infant Behav Dev, 61, N.PAG-N.PAG. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2020.101482

Möller, E. L., de Vente, W. & Rodenburg, R. (2019). Infant crying and the calming response: Parental versus mechanical soothing using swaddling, sound, and movement. PLoS ONE, 14(4), e0214548. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0214548

Neel, M. L. M., Stark, A. R. & Maitre, N. L. (2018). Parenting style impacts cognitive and behavioural outcomes of former preterm infants: A systematic review. Child Care Health Dev, 44(4), 507-515. https://doi.org/10.1111/cch.12561

Nugent, K. J., Keefer, C. H., Minear, S., Johnson, L. C. & Blanchard, Y. (2018). Nyfødtes atferd og tidlige relasjoner. Manual for NBO (Newborn Behavioral Observations) (K. M. Torbjørnsen, Overs.; Bd. 1). Gyldendal Norsk forlag.

Parish-Morris, J. (2019). It Takes Two to Tango: Multi-Directional, Dynamic Influences on Parenting Behavior. Parenting: Science & Practice, 19(1/2), 160-163. https://doi.org/10.1080/15295192.2019.1556024

Pierron, A., Fond-Harmant, L., Laurent, A. & Alla, F. (2018). Supporting parenting to address social inequalities in health: a synthesis of systematic reviews. BMC Public Health, 18(1), 1087. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5915-6

Porges, S. (2000). The Polyvagal Theory: The phylogenetic substrates of a social nervous system. Int. J. Psychophysiol., 35(1), 2-2.

Porges, S. W. & Furman, S. A. (2011). The Early Development of the Autonomic Nervous System Provides a Neural Platform for Social Behavior: A Polyvagal Perspective. Infant and Child development, 20(1), 106. https://doi.org/10.1002/icd.688

Raghunath, B. L., Azhari, A., Bornstein, M. H., Setoh, P. & Esposito, G. (2020). Experimental manipulation of maternal proximity during short sequences of sleep and infant calming response. Infant Behav Dev, 59, 101426. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2020.101426

Sameroff, A. (Red.). (2009). The transactional model of development, how children and contexts shape each other. American Psychological Association.

Smith, L. (2014). Foreldres intuitive omsorgsatferd [Intuitive parenting]. . Scandinavian Psychologist, 1.e1. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.1.e1

Smith L & Ulvund SE. (1999). Spedbarnsalderen (2. utg.).Universitetsforlaget.

Spielman, V. & Taubman-Ben-Ari, O. (2009). Parental self-efficacy and stress-related growth in the transition to parenthood: A comparison between parents of pre- and full-term babies. Health and Social Work, 34(3), 201-212. https://doi.org/10.1093/hsw/34.3.201

Stern, D. (1977). The first relationship: Infant and mother. Fontana/Open Books.

Strand, N. (2016). Hjelp til å forstå de uforståelige [Interview]. Tidsskrift for den norske Psykologforening. https://psykologtidsskriftet.no/forskningsintervju/2016/06/hjelp-til-forsta-de-uforstaelige

Swain, J. E., Kim, P. & Ho, S. S. (2011). Neuroendocrinology of parental response to baby-cry. Journal of Neuroendocrinology, 23, 1036-1041|. https://doi.org/10.1111/j.1365-2826.2011.02212.x

Tikotzky, L. (2017). Parenting and sleep in early childhood. Curr Opin Psychol, 15, 118-124. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.02.016

van Sleuwen, B. E., Engelberts, A. C., Boere-Boonekamp, M. M., Kuis, W., Schulpen, T. W. & L'Hoir, M. P. (2007). Swaddling: a systematic review. Pediatrics, 120(4), e1097-1106. https://doi.org/10.1542/peds.2006-2083

Öztürk D. R. & Temel, A. B. (2019). Effect of soothing techniques on infants' self-regulation behaviors (sleeping, crying, feeding): A randomized controlled study. Jpn J Nurs Sci, 16(4), 407-419. https://doi.org/10.1111/jjns.12250

Nedlastinger

Publisert

13.12.2022

Hvordan referere

Landsem, I. P. (2022). Hvordan trøster du spedbarnet ditt? Et spenningsfelt mellom intuitiv adferd, kultur og kunnskap. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 18(3). https://doi.org/10.7557/14.6437

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte essays