Fødselen kom som et sjokk. Ni foreldrepars opplevelse av for tidlig fødsel

Forfattere

  • Ellen Sæter Hansen Vestre Viken HF Klinikk for psykisk helse og rus FoU-enheten Sykehuset Buskerud

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.805

Emneord (Nøkkelord):

foreldre, prematurt barn, prematur fødsel, opplevelse, intervju

Sammendrag

Artikkelen presenterer og diskuterer funn fra kvalitative intervjuer med 9 foreldrepar når det prematurt fødte barnet er tre måneder korrigert alder. Intervjuene har fokus på begge foreldres opplevelse av for tidlig fødsel, og hvordan dette påvirker samspillet i familien. Det benyttes en metodologisk tilnærming inspirert av grounded theory. Funnene inndeles i fire hovedkategorier: 1. Følelseskaos 2. Følelsemessig støtte 3. Nærhet til barnet 4. Bli en familie. Mødre og fedre synes å uttrykke en tilsvarende følelsesmessig opplevelse av for tidlig fødsel, men tar ulike roller i situasjonen.

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

17.08.2010

Hvordan referere

Hansen, E. S. (2010). Fødselen kom som et sjokk. Ni foreldrepars opplevelse av for tidlig fødsel. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(1), 3–13. https://doi.org/10.7557/14.805

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler