Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie

Forfattere

  • Marte A. Jystad Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 0158 Oslo
  • Rob Bongaard Høgskolen i Telemark 3901 Porsgrunn

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.806

Emneord (Nøkkelord):

tap av barn, sorg, likemannsgrupper, fenomenologi

Sammendrag

Artikkelen fokuserer på kunnskap om foreldres opplevelse ved tap av barn og livet etter det. Materialet bygger på intervjuer med foreldre som har mistet barn. Deres beskrivelser ble utgangspunktet for fenomenologisk analyse.


Tapet av et barn påvirker alle dimensjoner i livet. Man blir ikke bare konfrontert med selve fraværet av barnet. Man taper også håp og forventninger knyttet til både barnets og ens egen framtid. De eksistensielle spørsmål om måten man forvalter sitt liv på blir nærværende, og søken etter ny mening blir en vedvarende prosess.


De ulike foreldre fulgte sin egen veg gjennom sorgprosessen. Likevel er det fellestrekk i opplevelse av vedvarende bånd med barnet, kropp, relasjon til andre, følelse av skyld og mening. Profesjonell hjelp fra helsearbeidere beskrives som avgjørende, spesielt i den første akutte sorgen.

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

17.08.2010

Hvordan referere

Jystad, M. A., & Bongaard, R. (2010). Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(1), 14–25. https://doi.org/10.7557/14.806

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler