En studie om hvilken kompetanse norske jordmødre mener er viktig ved fødeavdelinger og kvinneklinikker

Forfattere

  • Anne Brunstad Høgskolen i Bergen Institutt for videreutdanning Jordmorutdanningen

DOI:

https://doi.org/10.7557/14.807

Emneord (Nøkkelord):

jordmor, kompetanse, fødsler, kvalitativ innholds analyse

Sammendrag

Jordmors arbeid har endret seg i takt med sentralisering, spesialisering og risikotenkningen. Fødselsomsorgen er i Norge inndelt i 3 kompetansenivåer. Hensikt med studien var å beskrive hvilken kompetanse jordmødre mente er viktig i fødesituasjoner, når de arbeidet på kvinneklinikker eller fødeavdelinger. Data ble samlet ved telefon intervju med 11 jordmødre, som arbeider på 4 ulike sykehus. Analyse av intervjuene skjedde ved bruk av kvalitativ innholds analyse. Resultatet viste at jordmødrene vektla tre tema områder som viktig kompetanse ved fødsler; å få kvinnen til å føde, å gi rett hjelp til rett tid, å ta ansvar for egen fagutvikling. Jordmødrene i studien omtaler normal fødsel synonymt med spontan vaginal fødsel. De mente at mest mulig ro for kvinnen var viktig og tekniske hjelpemidler måtte en beherske og bruke med skjønn.

Statistikk

Laster statistikk…

Nedlastinger

Publisert

17.08.2010

Hvordan referere

Brunstad, A. (2010). En studie om hvilken kompetanse norske jordmødre mener er viktig ved fødeavdelinger og kvinneklinikker. Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(1), 26–39. https://doi.org/10.7557/14.807

Utgave

Seksjon

Fagfellevurderte artikler