Språksosial gransking av endringar i ordtilfanget i vestlandskommunen Stord

  • Bård Eskeland
Emneord (Nøkkelord): leksikalsk variasjon, leksikalsk endring, sosiale faktorer
Publisert
2019-04-05
Seksjon
Artikler om nummerets tema