Nr. 2 (1999): Talemålsendring i Noreg

Innlegg frå oppstartskonferansen Språkleg variasjon og regionalisering for det nasjonale prosjektet Talemålsendring i Noreg (TEIN), 6.–7. november 1998 i Alversund i Nordhordland

Publisert: 2019-04-11

Hele utgaven

Redaksjonelt