Hvor langt strekker oslo-cirkumferensen seg?

  • Tone Skramstad
Emneord (Nøkkelord): Dialektkontakt, Nivellering, Regionalisering, Oslo, Hadeland
Publisert
2019-04-05
Seksjon
Artikler om nummerets tema

De mest leste artiklene av samme forfatter(e)